CỐT THÉP - HÀN - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

CỐT THÉP - HÀN

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Nêu được các quy định của bản vẽ thiết kế;
+ Trình bày được phương pháp đọc một bản vẽ thiết kế;
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản và chuyên môn của các công việc trong nghề cốt thép - Hàn (chuẩn bị thi công; gia công các chi tiết cốt thép bằng thủ công, bằng máy; lắp đặt cốt thép trong cấu kiện bê tông đổ tại chỗ, cấu kiện bê tông đúc sẵn; hàn, cắt cốt thép; công việc liên quan) nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm;
+ Nêu được quy trình thi công các công việc được giao thực hiện;
+ Nêu được ứng dụng một số thành tựu kỹ thuật, công nghệ, vật liệu mới ở một phạm vi nhất định vào thực tế nơi làm việc;
+ Biết được cách tổ chức sản xuất và tìm kiếm việc làm;
+ Nêu được trình tự, phương pháp lập dự toán các công việc của nghề.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Đọc được bản vẽ kỹ thuật của nghề, chọn được các loại vật liệu;
+ Gia công và lắp dựng được các loại cốt thép bằng phương pháp thủ công;
+ Gia công được các loại cốt thép bằng máy;
+ Lắp đặt được các loại cốt thép trong kết cấu thép, bê tông cốt thép;
+ Hàn, cắt được các loại cấu kiện đơn giản đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và an toàn;
+ Tính toán được khối lượng công việc, dự trù được các loại vật tư, vật liệu;
+ Xử lý được các sai phạm dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật.
3- Cơ hội việc làm:
Sau khi học xong trình độ trung cấp nghề “Cốt thép - Hàn”, học sinh sẽ:
+ Làm thợ thực hiện các công việc trong lĩnh vực cốt thép - Hàn ở các công trình dân dụng và công nghiệp thuộc các doanh nghiệp kinh doanh cốt thép, Hàn;
+ Tự tổ chức được tổ, nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề ”Cốt thép - Hàn”.
4- Các môn học chính
- Vẽ kỹ thuật
- Vật liệu
- Điện kỹ thuật
- Tổ chức sản xuất
- Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
- Tiên lượng dự toán
- Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
- Chuẩn bị thi công
- Gia công các chi tiết cốt thép bằng phương pháp thủ công
- Gia công các chi tiết cốt thép bằng máy
- Lắp đặt cốt thép trong cấu kiện bê tông đổ tại chỗ
- Lắp đặt cốt thép trong cấu kiện bê tông đúc sẵn
- Hàn cốt thép
- Cắt cốt thép
- Các công việc liên quan
- Thực tập tốt nghiệp
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn