CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO

A- TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp
- Trình bày được các đặc điểm và yêu cầu của nguyên liệu gỗ dùng trong sản xuất ván nhân tạo (ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh, ván dán…)
- Trình bày được công dụng, sơ đồ cấu tạo, qui trình sử dụng và phương pháp bảo dưỡng máy dùng trong sản xuất ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh
- Trình bày được các bước công nghệ trong quá trình sản xuất các loại ván nhân tạo
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
- Nhận biết và đánh giá được ưu, nhược điểm của một số loại gỗ chủ yếu dùng trong sản xuất ván nhân tạo
- Chọn và sử dụng đúng loại keo cho sản xuất ván nhân tạo
- Sản xuất được ván nhân tạo (ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh…) theo một đơn đặt hàng cụ thể
3- Các môn học chính
- An toàn lao động
- Điện kỹ thuật
- Vẽ kỹ thuật
- Cơ kỹ thuật
- Gỗ và bảo quản gỗ
- Keo dán
- Sản xuất dăm
- Ép ván dăm
- Xử lý sau ép ván dăm
- Sản xuất sợi
- Ép ván sợi
- Xử lý sau ép ván sợi
- Sản xuất thanh ghép
- Ép ván ghép thanh
- Xử lý sau ép ván ghép thanh
 
 
B- TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp
- Giải thích được các đặc điểm và yêu cầu của nguyên liệu gỗ dùng trong sản xuất ván nhân tạo (ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh, ván dán…)
- Giải thích được công dụng, sơ đồ cấu tạo, qui trình sử dụng và phương pháp bảo dưỡng máy dùng trong sản xuất ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh
- Trình bày được các bước công nghệ trong quá trình sản xuất các loại ván nhân tạo
- Trình bày được qui trình và các yếu tố trong kiểm định chất lượng của sản phẩm theo các tiêu chuẩn hiện hành
- Trình bày được phương pháp tính toán nguyên liệu, chất kết dính để sản xuất 1m3 ván nhân tạo
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
- Nhận biết và đánh giá được ưu, nhược điểm của một số loại gỗ chủ yếu dùng trong sản xuất ván nhân tạo
- Chọn và sử dụng được đúng loại keo cho sản xuất ván nhân tạo
- Sản xuất được ván nhân tạo (ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh…) theo một đơn đặt hàng cụ thể
- Kiểm tra được chất lượng của ván, các thông số của keo dùng trong sản xuất ván nhân tạo
3- Các môn học chính
- An toàn lao động
- Điện kỹ thuật
- Quản lý sản xuất
- Vẽ kỹ thuật
- Cơ kỹ thuật
- Gỗ và bảo quản gỗ
- Keo dán
- Kiểm tra thông số kỹ thuật của keo
- Sản xuất dăm
- Ép ván dăm
- Xử lý sau ép ván dăm
- Sản xuất sợi
- Ép ván sợi
- Xử lý sau ép ván sợi
- Sản xuất thanh ghép
- Ép ván ghép thanh
- Xử lý sau ép ván ghép thanh
- Kiểm tra chất lượng ván

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ