CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ - HỌC NGHỀ - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Dưới đây là danh mục các nghề đào tạo thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật chế tạo, sửa chữa các thiết bị cơ khí

Tên gọi của nghề
Mã nghề
Trung cấp nghề
Cao đẳng nghề
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 
 
40510201
50510201
40510202
50510202
40510203
50510203
40510204
50510204
40510205
50510205
40510206
50510206
40510207
50510207
40510208
50510208
40510209
50510209
Lắp ráp ô tô
40510210
50510210
40510211
50510211
40510212
50510212
40510213
50510213
40510214
50510214
40510215
50510215
40510216
50510216
40510217
50510217
40510218
50510218
40510219
50510219
40510220
50510220
40510221
50510221
40510222
50510222
40510223
 
40510224
 
40510225
50510225
40510226
50510226
40510227
50510227
Sửa chữa thiết bị chế biến gỗ
40510228
50510228
Sửa chữa thiết bị chế biến đường
40510229
50510229
Sửa chữa thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm
40510230
50510230
Sửa chữa cơ khí ngành giấy
40510231
50510231
Sửa chữa thiết bị in
40510232
50510232
40510233
50510233
40510234
50510234
Sửa chữa thiết bị hóa chất
40510235
50510235
40510236
50510236
Sửa chữa thiết bị khoan dầu khí
40510237
50510237
40510238
50510238
40510239
50510239
40510240
50510240
Sửa chữa, lắp đặt thiết bị cơ khí xi măng
40510241
50510241
40510242
50510242
40510243
50510243
Bảo trì hệ thống thiết bị cảng hàng không
40510244
50510244
40510245
50510245
40510246
 
40510247
50510247
40510248
50510248
40510249
50510249
40510250
50510250
Vận hành máy đóng cọc và khoan cọc nhồi
40510251
 
40510252
 
40510253
50510253
40510254
50510254
40510255
50510255
40510256
50510256
40510257
50510257
40510258
 
40510259
50510259
Vận hành, sửa chữa máy tàu cá
40510260
50510260
 

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook