CÔNG NGHỆ HÓA HỌC, VẬT LIỆU, LUYỆN KIM, MÔI TRƯỜNG - HỌC NGHỀ - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

CÔNG NGHỆ HÓA HỌC, VẬT LIỆU, LUYỆN KIM, MÔI TRƯỜNG

Dưới đây là danh mục các nghề đào tạo thuộc nhóm nghề Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường.

Tên gọi của nghề
Mã nghề
Trung cấp nghề
Cao đẳng nghề
Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường
 
 
40510401
50510401
40510402
50510402
Luyện kim màu
40510403
50510403
Luyện Ferro hợp kim
40510404
50510404
Công nghệ sản xuất alumin
40510405
50510405
40510406
50510406
Công nghệ đúc kim loại
40510407
50510407
40510408
50510408
40510409
50510409
40510410
50510410
Công nghệ sơn tĩnh điện
40510411
50510411
Công nghệ sơn điện di
40510412
 
Công nghệ sơn ô tô
40510413
 
40510414
50510414
40510415
50510415
Xử lý chất thải trong công nghiệp đóng tàu
40510416
50510416
Xử lý chất thải trong sản xuất thép
40510417
50510417
40510418
50510418
Xử lý chất thải trong sản xuất cao su
40510419
50510419
 

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn