CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CHÈ - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CHÈ

A- TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp :
+ Trình bày được nguyên lý cấu tạo và hoạt động của các loại thiết bị chế biến chè thông dụng.
+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chè đối với một số quy trình sản xuất chè phổ biến như: Sản xuất chè xanh, sản xuất chè đen OTD và CTC.
+ Đề ra được giải pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện các công việc của nghề trong phạm vi chuyên môn được đào tạo.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Vận hành và sử dụng thành thạo các loại thiết bị chế biến chè chủ yếu.
+ Đánh giá được chất lượng các loại chè trong từng công đoạn sản xuất bằng phương pháp cảm quan và vật lý.
+ Thực hiện được công việc ở các công đoạn của quy trình sản xuất chè đen, chè xanh.
+ Làm được các công việc phân tích và xác định một số chỉ tiêu kỹ thuật và chất lượng ở các công đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất chè.
+ Kiểm tra và giám sát chuyên môn đối với công nhân bán lành nghề hoặc công nhân lành nghề khác.
+ Có khả năng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào thực tế sản xuất chè.
+ Làm việc độc lập và phối hợp với những người trong tổ, trong ca sản xuất.
3- Các môn học chính :
- An toàn lao động
- Tổ chức sản xuất
- Công nghệ chế biến chè
- Thu hái và bảo quản chè tươi
- Đốt lò cấp nhiệt
- Làm héo chè
- Diệt men chè
- Làm dập tế bào và tạo hình sản phẩm
- Lên men chè
- Làm khô chè
- Phân loại chè bán thành phẩm
- Đấu trộn chè
- Kiểm tra chất lượng chè
- Đóng gói chè
- Bảo quản chè
 
 
B- TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Trình bày được nguyên lý cấu tạo và hoạt động của các loại thiết bị chế biến chè thông dụng; một số nguyên lý của các quá trình cơ bản trong công nghệ chế biến chè.
+ Phân tích được quy trình công nghệ sản xuất các loại chè phổ biến ở Việt Nam và một số nước trên thế giới: chè xanh, chè đen, chè Ôlong, chè hương, chè hoa...
+ Đề ra được giải pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện các công việc của nghề trong phạm vi chuyên môn đào tạo.
+ Trình bày được các nội dung tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp chế biến chè.
+ Trình bày được nội dung công việc kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng sản phẩm chè.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Vận hành và sử dụng thành thạo các loại thiết bị chế biến chè.
+ Làm thành thạo về cơ bản các công việc trong công nghệ sản xuất chè đen, chè xanh, chè Ôlong, chè hương, chè hoa...
+ Làm được các nội dung kiểm tra chất lượng chè ở từng công đoạn sản xuất trên dây chuyền chế biến khác nhau.
+ Xử lý được các sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất và đề ra được những quyết định kỹ thuật có tính chuyên môn sâu.
+ Tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất: một phân xưởng; một ca sản xuất hoặc một tổ sản xuất.
+ Làm việc độc lập, phối hợp với đồng nghiệp trong phân xưởng, ca sản xuất và tổ sản xuất.
+ Ứng dụng được các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực chế biến chè.
+ Hướng dẫn và giám sát chuyên môn đối với công nhân bán lành nghề và lành nghề.
3- Các môn học chính
- Tổ chức sản xuất
- An toàn lao động
- Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chè
- Vi sinh vật thực phẩm
- Hoá phân tích
- Chất thải và xử lý chất thải trong chế biến chè
- Các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến chè
- Hoá sinh chè
- Quản lý chất lượng thực phẩm theo HACCP
- Công nghệ chế biến chè
- Thu hái và bảo quản chè tươi
- Đốt lò cấp nhiệt
- Làm héo chè
- Diệt men chè
- Làm dập tế bào và tạo hình sản phẩm
- Lên men chè
- Làm khô chè
- Phân loại chè bán thành phẩm
- Đấu trộn chè
- Đóng gói chè
- Bảo quản chè
- Sản xuất chè Ôlong
- Sản xuất chè hoa tươi
- Sản xuất chè hương
- Kiểm tra chất lượng chè
- Quản lý sản xuất chè
 

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ