CƠ ĐIỆN NÔNG THÔN - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

CƠ ĐIỆN NÔNG THÔN

A- TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của các môn học kỹ thuật cơ sở để bổ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn nghề;
+ Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc; phân tích các hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của động cơ đốt trong và các máy nông nghiệp thông dụng, chuyên dụng;
+ Trình bày được những khái niệm cơ bản trong kỹ thuật gia công cơ khí thông dụng như: phương pháp gia công nguội, phương pháp hàn hồ quang tay;
+ Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa các khí cụ điện hạ áp thông dụng; máy điện; thiết bị điện gia dụng;
+ Trình bày được quy trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa bơm điện công suất nhỏ; trạm thủy điện nhỏ quy mô hộ gia đình.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Bảo dưỡng, sửa chữa được động cơ đốt trong và các máy nông nghiệp thông dụng, chuyên dụng;
+ Vận hành được các máy nông nghiệp thông dụng, chuyên dụng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm;
+ Gia công, sửa chữa được các nông cụ cầm tay và một số kết cấu thép gia dụng;
 + Lắp đặt, sửa chữa được hệ thống điện một pha, ba pha quy mô hộ gia đình và xưởng sản xuất nhỏ;
+ Bảo dưỡng, sửa chữa được một số loại khí cụ điện hạ áp thông dụng và thiết bị điện gia dụng;
+ Vận hành; sửa chữa được các máy điện như: máy biến áp cỡ nhỏ, động cơ không đồng bộ, động cơ điện vạn năng;
+ Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng được bơm điện công suất nhỏ và trạm thủy điện quy mô hộ gia đình.
3- Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp người học làm việc được tại các vị trí:
+ Các doanh nghiệp, công ty và dịch vụ về máy nông nghiệp, thiết bị cơ khí, thiết bị điện;
+ Các công trường, trạm thủy nông, trang trại.
4- Các môn học chính
- Điện kỹ thuật
- Cơ kỹ thuật
- Vật liệu kỹ thuật
- Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
- Vẽ kỹ thuật
- An toàn lao động và bảo vệ môi trường
- Thực hành nguội cơ bản
- Thực hành hàn cơ bản
- Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong
- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nhiên liệu
- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện máy kéo I
- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền lực máy kéo
- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống di chuyển máy kéo
- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều khiển máy kéo
- Bảo dưỡng, vận hành máy canh tác thông dụng I
- Bảo dưỡng, vận hành máy thu hoạch thông dụng I
- Bảo dưỡng, vận hành máy và thiết bị chế biến nông, lâm sản thông dụng
- Lắp đặt, sửa chữa khí cụ điện hạ thế thông dụng
- Lắp đặt hệ thống cung cấp điện
- Bảo dưỡng, sửa chữa máy biến áp cỡ nhỏ
- Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ không đồng bộ
- Thực tập sản xuất
 
B- TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của các môn học kỹ thuật cơ sở để bổ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn nghề;
+ Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc; phân tích các hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của động cơ đốt trong và lập được quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thích hợp;
+ Trình bày được phương pháp chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của động cơ đốt trong bằng thiết bị chuyên dùng;
+ Giải thích được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các máy nông nghiệp thông dụng, chuyên dụng; lập được quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thích hợp;
+ Trình bày được những khái niệm cơ bản trong kỹ thuật gia công cơ khí thông dụng như: phương pháp gia công nguội, phương pháp hàn hồ quang tay;
+ Hiểu thị trường kinh doanh; có khả năng tổ chức, quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh các dịch vụ cơ điện nông nghiệp;
+ Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc; phương pháp sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa các khí cụ điện hạ áp thông dụng; máy điện; thiết bị điện gia dụng;
+ Trình bày được quy trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa bơm điện công suất nhỏ; trạm thủy điện nhỏ quy mô hộ gia đình.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Bảo dưỡng, sửa chữa được động cơ đốt trong và các máy nông nghiệp thông dụng, chuyên dụng;
+ Vận hành được các máy nông nghiệp thông dụng, chuyên dụng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm;
+ Chẩn đoán, kiểm tra, xác định các hư hỏng của động cơ đốt trong bằng thiết bị chuyên dùng;
+ Gia công, sửa chữa được các nông cụ cầm tay và một số kết cấu thép gia dụng;
 + Thiết kế, lắp đặt, sửa chữa được hệ thống điện một pha, ba pha quy mô hộ gia đình và xưởng sản xuất nhỏ;
+ Bảo dưỡng, sửa chữa được một số loại khí cụ điện hạ áp thông dụng và thiết bị điện gia dụng;
+ Vận hành, sửa chữa được các máy điện như: máy biến áp cỡ nhỏ, động cơ không đồng bộ, động cơ điện vạn năng, máy phát điện xoay chiều;
+ Lắp ráp, sửa chữa được những mạch điện điều khiển và ứng dụng các khí cụ điện phổ biến trong nông nghiệp;
+ Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng được bơm điện công suất nhỏ và trạm thủy điện quy mô hộ gia đình;
+ Tổ chức, quản lý, điều hành được các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực cơ điện nông nghiệp.
3- Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp người học làm việc được tại các vị trí sau:
+ Các doanh nghiệp, công ty và dịch vụ về máy nông nghiệp, thiết bị cơ khí, thiết bị điện;
+ Các công trường, trạm thủy nông, trang trại;
+ Tự thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ cơ điện.
4- Các môn học chính
- Điện kỹ thuật
- Cơ kỹ thuật  
- Vật liệu kỹ thuật
- Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
- Vẽ kỹ thuật
- An toàn lao động và bảo vệ môi trường
- Thực hành nguội cơ bản
- Thực hành hàn cơ bản
- AutoCAD
- Tổ chức quản lý sản xuất
- Kinh doanh thiết bị nông nghiệp
- Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong
- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nhiên liệu
- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện máy kéo I
- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền lực máy kéo
- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống di chuyển máy kéo
- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều khiển máy kéo
- Bảo dưỡng, vận hành máy canh tác thông dụng I
- Bảo dưỡng, vận hành máy thu hoạch thông dụng I
- Bảo dưỡng, vận hành máy và thiết bị chế biến nông sản thông dụng
- Lắp đặt, sửa chữa khí cụ điện hạ thế thông dụng
- Lắp đặt hệ thống cung cấp điện
- Bảo dưỡng, sửa chữa máy biến áp cỡ nhỏ
- Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ không đồng bộ
- Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ đốt trong
- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện máy kéo II
- Bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành máy phát điện xoay chiều
- Lắp đặt, vận hành bơm điện công suất nhỏ
- Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện gia dụng
- Bảo dưỡng, vận hành máy chăm sóc cây trồng
- Vận hành, bảo dưỡng máy canh tác thông dụng II
- Vận hành, bảo dưỡng máy thu hoạch thông dụng II
- Thực tập sản xuất
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn