CHẠM KHẢM TAM KHÍ TRANH ĐỒNG - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

CHẠM KHẢM TAM KHÍ TRANH ĐỒNG

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ
1 - Kiến thức nghề:
+ Mô tả được phương pháp chuẩn bị các dụng cụ thủ công, đèn khò, máy mài, máy phun sơn;
+ Trình bày được phương pháp chuẩn bị nguyên liệu, hoá chất dùng trong nghề chạm khảm tam khí tranh đồng;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật chạm khảm tam khí dây trang trí;
+ Mô tả được phương pháp lấy dấu chạm chu vi dây, hạ nền đây, tán dây nguyên liệu vào vị trí đã lấy nền, mài phẳng dây khảm;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật chạm khảm tam khí hoa văn;
+ Mô tả được phương pháp lấy dấu chạm chu vi hoa văn, hạ nền các hoạ tiết hoa văn, sang mẫu và cắt các hoa văn, tán các hoa văn đã cắt vào các vị trí đã lấy nền, mài phẳng các hoa văn;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật chạm khảm tam khí tranh đồng;
+ Mô tả được phương pháp lấy dấu chạm chu vi hoạ tiết trên nền sản phẩm, hạ nền các hoạ tiết của tranh, sang mẫu và cắt các hoạ tiết của tranh, tán các hoạ tiết của tranh đã cắt vào các vị trí đã lấy nền, mài phẳng các hoạ tiết đã tán;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật hoàn thiện sản phẩm chạm khảm tam khí tranh đồng;
+ Mô tả được phương pháp hun làm mầu trên bề mặt sản phẩm, làm mầu trên bề mặt sản phẩm bằng tai chua mật mía, làm mầu trên bề mặt sản phẩm bằng axit và các phụ gia, sơn sản phẩm.
2- Kỹ năng nghề:
+ Sử dụng được các dụng cụ thủ công, đèn khò, máy mài, máy phun sơn;
+ Chuẩn bị được nguyên liệu, hoá chất đảm bảo kỹ thuật;
+ Chạm khảm tam khí được dây trang trí theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Lấy được dấu chạm chu vi dây, hạ được nền đây, tán dây nguyên liệu vào vị trí đã lấy nền, mài phẳng dây khảm;
+ Chạm khảm tam khí được hoa văn theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Lấy được dấu chạm chu vi hoa văn, hạ nền các hoạ tiết hoa văn, sang mẫu và cắt các hoa văn, tán các hoa văn đã cắt vào các vị trí đã lấy nền, mài phẳng các hoa văn;        
+ chạm khảm tam khí tranh đồng theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Lấy được dấu chạm chu vi hoạ tiết trên nền sản phẩm, hạ nền các hoạ tiết của tranh, sang mẫu và cắt các hoạ tiết của tranh, tán các hoạ tiết của tranh đã cắt vào các vị trí đã lấy nền, mài phẳng các hoạ tiết đã tán;
+ Hoàn thiện được sản phẩm chạm khảm tam khí tranh đồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Hun làm mầu được trên bề mặt sản phẩm, làm mầu trên bề mặt sản phẩm bằng tai chua mật mía, làm mầu trên bề mặt sản phẩm bằng axit và các phụ gia, sơn sản phẩm.
3- Cơ hội việc làm:
- Làm công nhân sản xuất trong các doanh nghiệp chạm khảm tam khí tranh đồng, trong các xưởng chạm khảm tam khí tranh đồng tại các địa phương hoặc tại các làng nghề;
- Tự tổ chức sản xuất chạm khảm tam khí tranh đồng tại các gia đình, bán sản phẩm cho các doanh nghiệp hoặc trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng.
4- Nội dung các môn học chính
* Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, nguyên liệu
- Chuẩn bị, sử dụng dụng cụ thủ công
- Chuẩn bị bàn trám
- Chuẩn bị, sử dụng đèn khò
- Chuẩn bị, sử dụng máy mài
- Chuẩn bị, sử dụng máy phun sơn
- Chuẩn bị nguyên liệu,hóa chất
* Chạm khảm tam khí dây trang trí
- Nghiên cứu mẫu, lấy dấu chạm chu vi dây trên nền cần khảm
- Hạ nền dây
- Tán dây nguyên liệu vào vị trí đã lấy nền
- Mài phẳng dây khảm
* Chạm khảm tam khí hoa văn
- Nghiên cứu mẫu, lấy dấu chạm chu vi hoa văn trên nền cần khảm
- Hạ nền các họa tiết hoa văn
- Sang mẫu và cắt các hoa văn
- Tán các hoa văn đã cắt vào các vị trí đã lấy nền
- Mài phẳng các hoa văn
* Chạm khảm tam khí tranh đồng
- Nghiên cứu mẫu, lấy dấu chạm chu vi các họa tiết trên nền sản phẩm
- Hạ nền các họa tiết của tranh
- Sang mẫu và cắt các họa tiết của tranh
- Tán các họa tiết đã cắt của tranh vào các vị trí đã đục lấy nền
- Mài phẳng các hoạ tiết đã tán
* Hoàn thiện sản phẩm
- Hun làm mầu trên bề mặt sản phẩm
- Làm mầu trên bề mặt sản phẩm bằng tai chua, mật mía
- Làm mầu trên bề mặt sản phẩm bằng axit và các phụ gia
- Sơn sản phẩm
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ