CHẠM KHẮC GỖ CON GIỐNG - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

CHẠM KHẮC GỖ CON GIỐNG

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề:
+ Mô tả được các khuyết tật của gỗ, cách chọn gỗ để chạm khắc con giống;
+ Trình bày được công dụng, cách mài, cách sử dụng dụng cụ thủ công dùng trong nghề chạm khắc gỗ con giống;
+ Mô tả được công dụng, cách sử dụng máy bào cầm tay, máy khoan cầm tay, máy cưa lọng, máy đa năng trục đơn, máy phun sơn;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật chạm khắc chim công;
+ Mô tả được phương pháp pha phôi, đục tạo khối, đuc tạo khối chi tiết, đục chi tiết, hoàn thiện chim công;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật chạm khắc chim đại bàng;
+ Mô tả được phương pháp pha phôi, đục tạo khối, đuc tạo khối chi tiết, đục chi tiết, hoàn thiện chim đại bàng;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật chạm khắc con ngựa;
+ Mô tả được phương pháp pha phôi, đục tạo khối, đuc tạo khối chi tiết, đục chi tiết, hoàn thiện con ngựa;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật chạm khắc con sư tử;
+ Mô tả được phương pháp pha phôi, đục tạo khối, đuc tạo khối chi tiết, đục chi tiết, hoàn thiện con sư tử;
+ Trình bày được phương pháp hoàn thiện sản phẩm chạm khắc gỗ con giống;
+ Mô tả được phương pháp đánh nhẵn, nhuộm mầu sản phẩm, đánh bóng sản phẩm bằng vec ni, phun bóng sản phẩm bằn sơn, đánh bóng sản phẩm bằng sáp ong.
2- Kỹ năng nghề:
+ Chọn được các loại gỗ phù hợp để chạm khắc gỗ con giống;
+ Mài được các dụng cụ thủ công dùng trong nghề chạm khắc gỗ con giống;
+ Sử dụng được các dụng cụ thủ công dùng trong nghề chạm khắc gỗ con giống;
+ Sử dụng được máy bào cầm tay,  máy khoan cầm tay, máy cưa lọng, máy đa năng trục đơn, máy phun sơn;
+ Chạm khắc được chim công theo mẫu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật;
+ Pha được phôi, đục tạo khối, đuc tạo khối chi tiết, đục chi tiết, hoàn thiện được chim công;
+ Chạm khắc được chim đại bàng theo mẫu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật,  mỹ thuật;
+ Pha được phôi, đục tạo khối, đuc tạo khối chi tiết, đục chi tiết, hoàn thiện được chim đại bàng;
+ Chạm khắc được con ngựa theo mẫu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật;
+ Pha được phôi, đục tạo khối, đuc tạo khối chi tiết, đục chi tiết, hoàn thiện được con ngựa;
+ Chạm khắc được con sư tử theo mẫu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật;
+ Pha được phôi, đục tạo khối, đuc tạo khối chi tiết, đục chi tiết, hoàn thiện được con sư tử;
+ Hoàn thiện được sản phẩm chạm khắc gỗ con giống đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Đánh nhẵn, nhuộm được mầu sản phẩm, đánh bóng sản phẩm bằng vec ni, phun bóng sản phẩm bằng sơn, đánh bóng sản phẩm bằng sáp ong.
3-  Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc ở các cở sở sau đậy:
-  Làm công nhân sản xuất trong các doanh nghiệp chạm khắc gỗ con giống, trong các xưởng sản xuất chạm khắc gỗ con giống tại các địa phương hoặc tại các làng nghề;
- Tự tổ chức sản xuất chạm khắc gỗ con giống tại các gia đình, bán sản phẩm cho các doanh nghiệp hoặc trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng.
4- Nội dung các môn học chính
* Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị
- Chuẩn bị nguyên liệu chạm khắc gỗ con giống
- Chuẩn bị, sử dụng các loại dụng cụ chạm khắc thủ công
- Chuẩn bị, sử dụng cưa thủ công, bào thủ công
- Chuẩn bị, sử dụng các thiết bị, máy móc dùng trong nghề chạm khắc gỗ con giống
* Chạm khắc loài chim
- Chạm khắc chim công
- Chạm khắc chim đại bàng
* Chạm khắc con giống 4 chân
- Chạm khắc con ngựa
- Chạm khắc con sư tử
* Trang sức bề mặt sản phẩm
- Kiểm tra, xử lý khuyết tật sản phẩm
- Nhuộm màu sản phẩm
- Đánh bóng sản phẩm bằng véc ni
- Đánh bóng sản phẩm bằng sáp ong
- Đánh bóng sản phẩm bằng sơn
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ