Tiến sĩ Alan Phan nói chuyện về vấn đề tiền bạc - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

Tiến sĩ Alan Phan nói chuyện về vấn đề tiền bạc

Xin mời bạn theo dõi những chia sẻ của Tiến sĩ Alan Phan về các vấn đề liên quan đến tiền bạc trong chương trình "Khách của VTV3"

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook