TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Trường Đại học phía Bắc - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

MÃ TRƯỜNG: DQB
Địa chỉ: Số 312 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: (052)3824052. Website:http://www.quangbinhuni.edu.vn
 
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2016
Vùng tuyển sinh:
+ Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình.
+ Các ngành đào tạo cử nhân, kỹ sư ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức tuyển sinh:
+ Trình độ Đại học: Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Riêng ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất, Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (ngành Giáo dục Thể chất: điểm trung bình cả năm môn Toán và môn Sinh học; ngành Giáo dục Mầm non: điểm trung bình cả năm môn Toán và môn Ngữ văn) và kết quả thi các môn năng khiếu để xét tuyển.
+ Trình độ cao đẳng: Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (điểm trung bình cả năm của các môn được quy định trong tổ hợp xét tuyển) để xét tuyển. Riêng ngành CĐ Sư phạm Mỹ thuật, CĐ Sư phạm Âm nhạc, CĐ Giáo dục mầm non, Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật: điểm trung bình cả năm môn Ngữ văn; ngành Giáo dục Mầm non: điểm trung bình cả năm môn Toán và Ngữ văn) và kết quả thi các môn năng khiếu để xét tuyển.
Điều kiện xét tuyển vào trường:
* Đối với các ngành Đại học:
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Kết quả thi THPT quốc gia;
- Tổng điểm các môn của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GDĐT và không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.
- Ngành ĐH Giáo dục Mầm non: Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại khá trở lên và điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn Toán, môn Ngữ văn không nhỏ hơn 6,0 điểm. Điểm môn Năng khiếu phải đạt 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
- Ngành ĐH Giáo dục Thể chất: Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại khá trở lên và điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn Toán, môn Sinh học không nhỏ hơn 6,0 điểm. Điểm môn Năng khiếu phải đạt 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
* Đối với các ngành Cao đẳng:
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại khá trở lên;
- Điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn được quy định trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 5,0 điểm.
- Riêng ngành CĐ Sư phạm Mỹ thuật, CĐ Giáo dục mầm non, CĐ Sư phạm Âm nhạc: Điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn văn hóa (môn Ngữ văn đối với ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật; môn Toán và môn Ngữ văn đối với ngành Giáo dục Mầm non) và môn Năng khiếu không nhỏ hơn 5,0 điểm (theo thang điểm 10).
- Điểm trúng tuyển theo ngành học.
(Sinh viên ngành sư phạm không phải đóng tiền học phí)
Số ở trong KTX: 630
Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website:
www.qbu.edu.vn hoặc http://www.quangbinhuni.edu.vn
Ngành học
Mã ngành
Môn thi/ xét tuyển
Chỉ tiêu
Đđào tạo bậc đại học
 
 
1.300
Giáo dục Mầm non
D140201
- Điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU
120
Giáo dục Tiểu học
D140202
- Toán, Vật lý, Hóa học
- Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý  
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
120
Giáo dục Chính trị
D140205
- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý  
40
Sư phạm Toán học
D140209
- TOÁN, Vật lý, Hóa học
- TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh
60
Sư phạm Vật lý
D140211
- Toán, VẬT LÝ, Hóa học
- Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh
60
Sư phạm Hoá học
D140212
- Toán, HÓA HỌC, Vật lý
- Toán, HÓA HỌC, Sinh học
60
Sư phạm Sinh học
D140213
- Toán, Hóa học, SINH HỌC
- Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh
40
Sư phạm Ngữ văn
D140217
- NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý
60
Sư phạm Lịch sử
D140218
- Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý
60
Ngôn ngữ Anh
D220201
- Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
80
Địa lý du lịch
 
D310501
- Toán, Vật lý, Hóa học
- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý  
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
60
Luật
D380101
- Toán, Vật lý, Hóa học
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý  
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
120
Công nghệ thông tin
D480201
- Toán, Vật lý, Hóa học
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh
50
Kỹ thuật phần mềm
D480103
- Toán, Vật lý, Hóa học
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh
50
Lâm nghiệp
D620201
- Toán, Vật lý, Hóa học
- Toán, Hóa học, Sinh học
- Toán, Vật lý, Sinh học
40
Phát triển nông thôn
D620116
- Toán, Vật lý, Hóa học
- Toán, Hóa học, Sinh học
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý
40
Quản lý Tài nguyên và Môi trường
D850101
- Toán, Vật lý, Hóa học
- Toán, Hóa học, Sinh học
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh
- Toán, Sinh học, Tiếng Anh
40
Kỹ thuật Điện, điện tử
D520201
- Toán, VẬT LÝ, Hóa học
- Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh
40
Giáo dục thể chất
D140206
- Điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU
40
Kế toán
D340301
- Toán, Vật lý, Hóa học
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
60
Quản trị kinh doanh
D340101
- Toán, Vật lý, Hóa học
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
60
Đào tạo bậc cao đẳng
 
 
700
Giáo dục Mầm non
C140201
- Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU
60
Giáo dục Tiểu học
C140202
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
120
Sư phạm Âm nhạc
C140221
- Ngữ văn, NĂNG KHIẾU
40
Sư phạm Mỹ thuật
C140222
- Ngữ văn, NĂNG KHIẾU
30
Tiếng Anh
C220201
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
40
Tiếng Trung Quốc
C220204
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
40
Quản trị kinh doanh
C340101
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50
Kế toán
C340301
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
60
Công nghệ thông tin
C480201
- Toán, Vật lý, Hóa học
50
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
C510103
- Toán, Vật lý, Hóa học
40
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
C510301
- Toán, Vật lý, Hóa học
40
Lâm nghiệp
C620201
- Toán, Hóa học, Sinh học
30
Văn hóa – Du lịch
C220113
- Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý  
40
Chăn nuôi (ghép với Thú y)
C620105
- Toán, Hóa học, Sinh học
30
Nuôi trồng thủy sản
C620301
- Toán, Hóa học, Sinh học
30

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ