TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH - Trường Đại học phía Nam - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

MÃ TRƯỜNG tuyển sinh đào tạo tại:
+ Cơ sở chính Tp.HCM: NLS
+ Phân hiệu tại Gia Lai: NLG
+ Phân hiệu tại Ninh Thuận: NLN
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3896.3350; Fax: 08.3896.0713
Website: www.ts.hcmuaf.edu.vn; Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn
 
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2016
+ Phương án tuyển sinh: Trường đăng ký xét tuyển theo cơ chế “nhóm trường” đối với Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại cơ sở chính (NLS), Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai (NLG) và Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận (NLN). Theo đó, trong đợt ĐKXT thứ nhất, thí sinh có thể nộp tối đa 4 nguyện vọng cùng lúc vào cả 3 cơ sở đào tạo (NLS, NLG và NLN), trong đợt ĐKXT tiếp theo, thí sinh có thể nộp tối đa 6 nguyện vọng cùng lúc vào 3 cơ sở với thứ tự ưu tiên xét tuyển từ trên xuống.
+ Vùng tuyển sinh:
Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại cơ sở chính: Tuyển sinh trong cả nước.
Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên.
+ Phương thức đăng ký xét tuyển và thời gian xét tuyển: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và hướng dẫn thực hiện Quy chế do Bộ GD-ĐT ban hành.
STT
Ngành học
Mã ngành
Môn xét tuyển
Chỉ tiêu
ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ TP.HCM
Ký hiệu: NLS
 
 
 
Các ngành đào tạo đại học
 
 
4.520
1
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp
D140215
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
80
2
Ngôn ngữ Anh (*)
D220201
(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
Môn Tiếng Anh hệ số 2
160
3
Kinh tế
D310101
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
170
4
Bản đồ học
D310501
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
80
5
Quản trị kinh doanh
D340101
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
180
6
Kế toán
D340301
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
120
7
Công nghệ sinh học
D420201
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
130
8
Khoa học môi trường
D440301
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
80
9
Công nghệ thông tin
D480201
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Lý, Tiếng Anh)
240
10
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
D510201
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Lý, Tiếng Anh)
100
11
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
D510203
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Lý, Tiếng Anh)
50
12
Công nghệ kỹ thuật ô tô
D510205
(Toán, Lý, Hóa)
Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
50
13
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
D510206
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Lý, Tiếng Anh)
50
14
Công nghệ kỹ thuật hóa học
D510401
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
150
15
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
D520216
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Lý, Tiếng Anh)
50
16
Kỹ thuật môi trường
D520320
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
90
17
Công nghệ thực phẩm
D540101
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
240
18
Công nghệ chế biến thủy sản
D540105
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
80
19
Công nghệ chế biến lâm sản
D540301
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
180
20
Chăn nuôi
D620105
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
150
21
Nông học
D620109
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
140
22
Bảo vệ thực vật
D620112
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
90
23
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
D620113
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
160
24
Kinh doanh nông nghiệp
D620114
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
60
25
Phát triển nông thôn
D620116
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
60
26
Lâm nghiệp
D620201
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
240
27
Nuôi trồng thủy sản
D620301
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
180
28
Thú y
D640101
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
180
29
Quản lý tài nguyên và môi trường
D850101
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
160
30
Quản lý đất đai
D850103
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Lý, Tiếng Anh)
320
 
Chương trình tiên tiến
110
1
Công nghệ thực phẩm
D540101
(CTTT)
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
60
2
Thú y
D640101
(CTTT)
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
 
50
 
Chương trình đào tạo chất lượng cao
270
1
Quản trị kinh doanh
D340101
(CLC)
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
60
2
Công nghệ sinh học
D420201
(CLC)
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
30
3
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
D510201
(CLC)
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Lý, Tiếng Anh)
60
4
Kỹ thuật môi trường
D520320
(CLC)
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
60
5
Công nghệ thực phẩm
D540101
(CLC)
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
60
 
Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế
120
1
Thương mại quốc tế
D310106
(LKQT)
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
20
2
Kinh doanh quốc tế
D340120
(LKQT)
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
20
3
Công nghệ sinh học
D420201
(LKQT)
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
20
4
Khoa học và quản lý môi trường
D440301
(LKQT)
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
20
5
Công nghệ thông tin
D480201
(LKQT)
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Lý, Tiếng Anh)
20
6
Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế
D620114
(LKQT)
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
20
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM - PHÂN HIỆU GIA LAI
Ký hiệu: NLG
Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai ĐT:  059.3877.665
 
Các ngành đào tạo đại học
 
 
340
1
Kế toán
D340301
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
50
2
Công nghệ thực phẩm
D540101
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
50
3
Nông học
D620109
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
50
4
Lâm nghiệp
D620201
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
50
5
Thú y
D640101
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
40
6
Quản lý tài nguyên và môi trường
D850101
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
50
7
Quản lý đất đai
D850103
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Lý, Tiếng Anh)
50
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM - PHÂN HIỆU NINH THUẬN
Ký hiệu: NLN
Địa chỉ: TT Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận ĐT: 068.3500.579
 
Các ngành đào tạo đại học
 
 
340
1
Quản trị kinh doanh
D340101
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
50
2
Công nghệ thực phẩm
D540101
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
50
3
Nông học
D620109
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
50
4
Nuôi trồng thủy sản
D620301
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
50
5
Thú y
D640101
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
40
6
Quản lý tài nguyên và môi trường
D850101
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Hóa, Sinh)
50
7
Quản lý đất đai
D850103
(Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Lý, Tiếng Anh)
50

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ