TIN HỌC VIỄN THÔNG ỨNG DỤNG - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

TIN HỌC VIỄN THÔNG ỨNG DỤNG

A- TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Trang bị các kiến thức cở bản về tin học từ phần cứng, phần mềm, mạng, và công nghệ mạng, nguyên lý lập trình, quản trị cơ sở dữ liệu;
+ Trang bị các kiến thức cơ bản về điện tử và viễn thông;
+ Hiểu được nguyên lý, nguyên tắc hoạt động của các thiết bị tin học, điện tử  và viễn thông;
+ Nắm được các tiêu chuẩn, các thông số kỹ thuật  của các thiết bị tin học, điện tử và viễn thông;
+ Trang bị đủ kiến thức làm cơ sở để tự học nâng cao trình độ;
+ Trang bị đủ kiến thức để thích ứng với công việc khi công nghệ thông tin, công nghệ truyền thông đổi mới, phát triển.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Biết lắp đặt bảo dưỡng, bảo trì, khắc phục sự cố, hỏng hóc thông thường của các thiết bị tin học, viễn thông;
+ Biết quản trị và khai thác các hệ thống mạng, hệ thống thông tin, hệ thống viễn thông  không quá lớn;
+ Có khả năng sử dụng các phần mềm quản trị mạng, các phần mềm ứng dụng khác phục vụ cho công việc;
+ Có thể hướng dẫn kèm cặp những học viên học ở bậc thấp hơn về nghề tin học và viễn thông.
3- Cơ hội việc làm:
- Sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ làm việc tại:
+ Trực tiếp làm việc ở các công ty, doanh nghiệp;
+ Có thể là các bộ  phụ trách hoặc tổ trưởng tổ sản xuất, kinh doanh dịch vụ;
+ Làm kỹ thuật viên trong các trường dạy nghề;
+ Tự mở doanh nghiệp.
-  Học liên thông lên các trình độ cao hơn theo quy định.
4- Các môn học chính
- Anh văn chuyên ngành
- Bảo hộ lao động và an toàn điện
- Cấu kiện điện tử
- Điện tử tương tự
- Điện tử số
- Đo lường điện – vô tuyến điện
- Nguồn điện, máy điện
- Kỹ thuật máy tính
- Lập trình cơ bản
- Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Mạng máy tính
- Thiết kế và quản trị WEB
- Kỹ thuật thông tin hữu tuyến
- Kỹ thuật thông tin vô tuyến
- Kỹ thuật phát thanh truyền hình
- Các hệ thống thông tin số
- Thiết bị đầu cuối thông tin
- Thực tập điện tử cơ bản
- Thực tập tốt nghiệp
 
B- TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Trang bị các kiến thức cở sở về tin học từ phần cứng, phần mềm, thuật toán, mạng, công nghệ mạng, kỹ thuật lập trình, cơ sở dữ liệu;
+ Trang bị các kiến thức cơ sở về điện tử và viễn thông;
+ Nắm được nguyên lý, nguyên tắc hoạt động của các thiết bị tin học, điện tử và viễn thông;
+ Nắm được các tiêu chuẩn, các thông số kỹ thuật của các thiết bị tin học, điện tử và viễn thông;
+ Trang bị đủ kiến thức làm cơ sở để tự học nâng cao trình độ và có thể áp dụng trong thực tiễn;
+ Trang bị đủ kiến thức để học tập, làm việc khi công nghệ thông tin, công nghệ truyền thông đổi mới, phát triển.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Viết phần mềm, xây dựng các ứng dụng không quá phức tạp;
+ Lắp đặt, sửa chữa các thiết bị tin học, điện tử và viễn thông;
+ Có thể viết phầm mềm nhúng đơn giản cho các thiết bị ghép nối trong lĩnh vực thiết bị tin học, điện tử và viễn thông;
+ Vận hành, khai thác các thiết bị  trong lĩnh vực thiết bị tin học, điện tử và viễn thông;
+ Làm  tư vấn cho các dự án không quá phức tạp trong lĩnh vưc thiết bị tin học, điện tử và viễn thông;
+ Có thể giảng dạy, hướng dẫn thực hành ở các trường học nghề, trường phổ thông;
+ Có thể lập doanh nghiệp kinh doanh, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tin học, điện tử và viễn thông;
+ Kiểm tra được các chỉ tiêu chất lượng của các trang thiết bị;
+ Có khả năng làm việc độc lập, ứng dụng được các kỹ thuật, công nghệ mới và có khả năng sáng tạo cải tiến trong quá trình làm việc;
+ Kèm cặp và hướng dẫn được các nhân viên ở trình độ nghề thấp hơn.
3- Cơ hội việc làm:
- Làm việc ở các công ty hoạt động trong lĩnh vực tin học, viễn thông ở các vị trí như phát triển phần mềm,lắp đặt, triển khai dự án, tư vấn, chuyển giao công nghệ, kiểm tra kỹ thuật, vận hành hệ thống;
- Làm việc ở các trường học ở vị trí phòng thí nghiệm, dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn;
- Có thể học tiếp tục ở bậc đại học;
- Tự mở doanh nghiệp.
4- Các môn học chính
- Anh văn chuyên ngành
- Toán ứng dụng
- Bảo hộ lao động và an toàn điện
- Cấu kiện điện tử
- Điện tử tương tự
- Điện tử số
- Đo lường điện - vô tuyến điện
- Nguồn điện, máy điện
- Kỹ thuật máy tính
- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Lập trình cơ bản
- Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
- Mạng máy tính
- Thiết kế và quản trị WEB
- Kỹ thuật thông tin hữu tuyến
- Kỹ thuật thông tin vô tuyến
- Kỹ thuật phát thanh truyền hình
- Các hệ thống thông tin số
- Thiết bị đầu cuối thông tin
- Thực hành điện tử cơ bản
- Thực tập tốt nghiệp

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn