TIN HỌC VĂN PHÒNG - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

TIN HỌC VĂN PHÒNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:
- Nêu được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính;
- Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng các phần mềm máy tính dùng cho văn phòng;
- Nêu được một số phương pháp xử lý ảnh và thiết kế đồ hoạ cơ bản;
- Trình bày được cấu trúc, nguyên lý vận hành của mạng nội bộ;
- Nhận biết được cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị văn phòng và hướng giải quyết các dự cố đó.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
- Soạn thảo dược văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng theo nội dung yêu cầu;
- Sử dụng được ít nhất một ngôn ngữ lập trình;
- Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office;
- Sử dụng được bộ Open Office;
- Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng thông dụng;
- Sao lưu, phục hồi, phòng chống virus cho dữ liệu trong máy tính;
- Lắp ráp, cài đặt được hệ thống mạng cục bộ vừa và nhỏ;
- Thiết kế đồ hoạ và xử lý ảnh phục vụ công tác văn phòng;
- Đề xuất được biện pháp xử lý các sự cố thường gặp cho các máy văn phòng;
3- Cơ hội việc làm:
- Thư ký văn phòng;
- Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng;
- Giảng dạy, kèm cặp về tin học văn phòng cho các bậc thấp hơn;
- Làm việc cho các công ty máy tính;
- Thiết kế quảng cáo;
- Quản lý phòng Internet;
- Quản lý mạng LAN vừa và nhỏ.
4- Các môn học chính
- Kỹ thuật sử bàn phím
- Văn bản pháp qui
- Soạn thảo văn bản điện tử
- Hệ điều hành windows
- Thiết kế trình diễn trên máy tính
- Bảng tính điện tử
- Lập trình căn bản
- Tiếng  Anh chuyên ngành
- Cài đặt và sử dụng các phần mềm văn phòng thông dụng
- Phần cứng máy tính
- Xử lý ảnh bằng Photoshop
- Mạng căn bản
- Lập trình quản lý
- Thiết kế đồ hoạ bằng Correl draw
- Vận hành và sử dụng các thiết bị văn phòng thông dụng
- Cài đặt, thiết lập, quản lý và vận hành mạng LAN
- Internet
- Lập trình Macro trên MS office
- Bảo trì hệ thống máy tính
- Công nghệ đa phương tiện
- Kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật ứng xử
- Thực tập tốt nghiệp
 
B- TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
- Trình bày được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính;
- Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng các phần mềm máy tính dùng cho văn phòng;
- Trình bày được một số phương pháp xử lý ảnh và thiết kế đồ hoạ cơ bản;
- Nêu tên được một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng và chức năng của chúng;
- Trình bày được cấu trúc, nguyên lý vận hành của mạng nội bộ;
- Đánh giá được các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị để đưa ra giải pháp xử lý.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
- Soạn thảo được văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng theo nội dung yêu cầu;
- Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office;
- Sử dụng được bộ Open Office;
- Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng thông dụng;
- Sao lưu, phục hồi, phòng chống virus và bảo mật dữ liệu;
- Thiết kế, lắp ráp, cài đặt và quản trị được hệ thống mạng vừa và nhỏ;
- Phân tích thiết kế, quản lý được các hệ thống thông tin văn phòng vừa và nhỏ;
- Thiết kế đồ hoạ và xử lý ảnh phục vụ công tác văn phòng;
- Xử lý được hầu hết các sự cố máy tính và mạng nội bộ;
- Sử dụng tốt ít nhất một ngôn ngữ lập trình;
- Đọc hiểu được một số tài liệu tiếng anh liên quan đến tin học văn phòng;
- Tự nâng cao trình độ chuyên môn;
- Kèm cặp, hướng dẫn các thợ bậc thấp hơn;
- Tổ chức, quản lý, điều hành một hệ thống văn phòng trong một công ty, trường học, trung tâm hay xí nghiệp cỡ nhỏ.
3- Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc tại các vị trí:
- Giáo viên dạy tin học cho các trường phổ thông;
- Thư ký văn phòng;
- Điều hành hệ thống thông tin văn phòng vừa và nhỏ;
- Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng;
- Giảng dạy, kèm cặp về văn phòng cho các bậc thợ thấp hơn;
- Làm việc cho các công ty máy tính;
- Làm việc cho các công ty phần mềm (nếu lựa chọn các môn học phù hợp);
- Thiết kế quảng cáo;
- Quản lý phòng Internet;
- Quản lý mạng LAN vừa và nhỏ.
4- Các môn học chính
- Kỹ thuật bàn phím
- Văn bản pháp qui
- Soạn thảo văn bản điện tử
- Hệ điều hành Windows
- Thiết kế trình diễn trên máy tính
- Bảng tính điện tử
- Lập trình căn bản
- Tiếng Anh chuyên ngành
- Cài đặt và sử dụng các phần mềm văn phòng thông dụng
- Phần cứng máy tính
- Xử lý ảnh bằng Photoshop
- Mạng căn bản
- Lập trình quản lý
- Cơ sở dữ liệu
- Thiết kế đồ hoạ bằng Corel Draw
- Công nghệ đa phương tiện
- Vận hành và sử dụng các thiết bị văn phòng thông dụng
- Hệ điều hành Linux
- Thiết lập, quản lý và vận hành mạng LAN
- Thực tập chuyên ngành
- An ninh dữ liệu
- Internet
- Lập trình Macro  trên MS Offcie
- Bảo trì hệ thống máy tính
- Kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật ứng xử
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL
- Thực tập tốt nghiệp
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ