THƯ KÝ - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

THƯ KÝ

A- TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Trình bày được tên các loại văn bản, thẩm quyền ban hành và các thành phần thể thức của văn bản;
+ Nêu được quy trình quản lý văn bản;
+ Nêu được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cơ quan, tổ chức;
+  Giải thích được vị trí, chức năng, nhiệm vụ của người thư ký;
+ Trình bày được qui trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin;
+ Nêu được các công việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc;
+ Mô tả được nhiệm vụ đón, tiếp và đãi khách;
+ Trình bày được nội dung các công việc phục vụ cuộc họp, hội nghị;
+ Trình bày được nội dung các công việc phục vụ chuyến đi công tác
+ Giải thích  được  phương pháp tổ chức phòng làm việc khoa học.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Thu thập, phân loại, cung cấp được các thông tin theo yêu cầu của lãnh đạo;
+ Soạn thảo được một số văn bản hành chính có nội dung đơn giản;
+ Lập được lịch làm việc của lãnh đạo;
+ Làm được một số công việc trong đón, tiếp và đãi khách;
+ Chuẩn bị được một số công việc phục vụ cuộc họp và hội nghị đơn giản;
+ Làm được một số công việc phục vụ chuyến đi công tác của lãnh đạo;
+ Sắp xếp được các trang thiết bị trong phòng làm việc của lãnh đạo khoa học và hiệu quả;
+ Sử dụng thành thạo các máy móc, thiết bị văn phòng;
3- Cơ hội việc làm:
Tốt nghiệp trung cấp nghề thư ký học sinh làm việc được trong các văn phòng hoặc phòng hành chính các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị trong lực lượng vũ trang và tư nhân.
4- Các môn học chính
- Quản trị văn phòng
- Tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức
- Tiếng Việt thực hành
- Tâm lý học quản lý
- Tin học văn phòng
- Kỹ thuật đánh máy vi tính
- Kỹ năng giao tiếp
- Văn bản và Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý
- Quản lý văn bản
- Lập hồ sơ
- Sử dụng trang thiết bị văn phòng
- Tổng quan về công tác Thư ký
- Chuẩn bị và cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý
- Xây dựng chương trình, kế hoạch và lịch làm việc
- Phục vụ đón, tiếp khách
- Phục vụ hội nghị
- Phục  vụ chuyến đi công tác
- Tổ chức phòng làm việc  khoa học
- Thư ký với việc thiết lập Quan hệ với lãnh đạo và đồng nghiệp
- Thực hành  nghề nghiệp
- Thực tập tốt nghiệp
                                                                       
B- TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Giải thích được các loại văn bản;
+ Vận dụng được các thành phần thể thức của văn bản trong soạn thảo;
+ Vận dụng được các đặc trưng lập hồ sơ;
+ Giải thích được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cơ quan, tổ chức;
+  Trình bày được vị trí, chức năng, nhiệm vụ của người thư ký;
+ Giải thích được qui trình thu thập, xử lý, thống kê và cung cấp thông tin;
+ Mô tả được nội dung các công việc trong qui trình tổ chức cuộc họp, hội nghị;
+ Giải thích được phương pháp tổ chức phòng làm việc khoa học;
+ Vận dụng được các công việc trong tổ chức chuyến đi công tác của lãnh đạo;
+ Vận dụng được nhiệm vụ đón, tiếp và đãi khách.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Thu thập, phân loại, cung cấp được các thông tin theo yêu cầu của lãnh đạo;
+ Tổ chức thành thạo các chuyến đi công tác của lãnh đạo;
+ Tổ chức, điều hành được các cuộc họp, hội nghị;
+ Sử dụng thành thạo các máy móc, thiết bị văn phòng;
+ Làm được các công việc trong đón, tiếp và đãi khách;
+ Ghi nhanh được biên bản các cuộc họp, hội nghị
+ Soạn thảo được văn bản có nội dung đơn giản.
+ Sắp xếp được các phòng làm việc đảm bảo khoa học
3- Cơ hội việc làm:
- Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng nghề, sinh viên làm việc được trong các văn phòng hoặc phòng hành chính các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp, xí nghiệp trường học, bệnh viện, các đơn vị trong lực lượng vũ trang nhân dân;
- Làm thư ký riêng cho lãnh đạo.
4- Các môn học chính
- Luật Hành chính Việt Nam
- Tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức
- Quản trị văn phòng
- Tổ chức lao động khoa học
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Tâm lý học quản lý
- Tiếng Việt thực hành
- Tin học văn phòng
- Kỹ thuật đánh máy vi tính
- Kỹ năng giao tiếp
- Văn bản quản lý
- Kỹ thuật soạn thảo văn bản
- Quản lý văn bản đến, văn bản đi
- Lập hồ sơ
- Sử dụng trang thiết bị văn phòng
- Tổng quan về công tác Thư ký
- Chuẩn bị và cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý
- Xây dựng chương trình, kế hoạch và lịch làm việc
- Tổ chức tiếp khách, đãi khách
- Tổ chức cuộc họp, hội nghị
- Tổ chức chuyến đi công tác
- Tổ chức phòng làm việc khoa học
- Quan hệ của người thư ký với lãnh đạo và đồng nghiệp
- Thực hành  nghề nghiệp
- Thực tập tốt nghiệp
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ