THƯ KÝ VĂN PHÒNG - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

THƯ KÝ VĂN PHÒNG

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề:
+ Trình bày được các thành phần thể thức của văn bản;
+ Nêu được quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi;
+  Nêu được vị trí, nhiệm vụ của người thư ký;
+ Trình bày được qui trình chuẩn bị và cung cấp thông tin;
+ Nêu được các công việc theo dõi và quản lý chương trình, kế hoạch và lịch làm việc;
+ Mô tả được nhiệm vụ đón, tiếp khách;
+ Trình bày được nội dung các công việc chuẩn bị cuộc họp, hội nghị;
+ Trình bày được nội dung các công việc chuẩn bị chuyến đi công tác;
+ Giao tiếp được với các đối tượng và tạo lập được thiện cảm trong giao tiếp;
+ Nêu được nội dung thiết lập mối quan hệ thư ký với lãnh đạo và đồng nghiệp.
2- Kỹ năng nghề:
+ Thu thập và cung cấp được các thông tin theo yêu cầu của lãnh đạo;
+ Soạn thảo được một số văn bản hành chính có nội dung đơn giản;
+ Quản lý được văn bản và hồ sơ của lãnh đạo
+ Lập và quản lý được lịch làm việc của lãnh đạo;
+ Làm được một số công việc trong đón, tiếp và đãi khách;
+ Chuẩn bị được một số công việc phục vụ cuộc họp và hội nghị đơn giản;
+ Làm được một số công việc phục vụ chuyến đi công tác của lãnh đạo;
+ Tổ chức được phòng làm việc của lãnh đạo khoa học và hiệu quả;
+ Sử dụng được các máy móc, thiết bị văn phòng;
3- Cơ hội việc làm:
Tốt nghiệp sơ cấp nghề thư ký người học làm việc được trong các văn phòng hoặc phòng hành chính các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trường học, bệnh viện, đơn vị trong lực lượng vũ trang.
4- Nội dung các môn học chính
* Văn bản và soạn thảo văn bản
- Những kiến thức chung về văn bản
- Thể thức văn bản quản lí nhà nước
- Kỹ thuật sọan thảo một số loại văn bản hành chính thông thường
* Kỹ năng tin học văn phòng
- Quản lý tệp tin văn bản
- Định dạng văn bản
- Tạo lập và các thao tác trên bảng biểu
- Các công cụ tiện ích hỗ trợ trong MS-Word’XP for Windows
- Trình bày và in văn bản
- Tạo lập và các thao tác trên bảng tính
- Định dạng bảng tính
- Hàm số trong MS-Excel’XP
- Quản trị dữ liệu
- Trình bày và in bảng tính
* Kỹ năng đánh máy vi tính
- Kỹ thuật đánh hàng phím chữ: CapsLock, A, S, D, F, G, H, J, K, L, ; Enter (hàng khởi điểm).
- Kỹ thuật đánh hàng phím chữ: Tab, Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, [, ].
- Kỹ thuật đánh hàng phím chữ: Shift, Z, X, C, V, B, N, M, ,, ., /
- Kỹ thuật đánh hàng phím chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, =, , ←
- Kỹ thuật đánh ký tự phía trên, chèn ký tự đặc biệt và đánh tiếng Việt kiểu Telex
- Kỹ thuật trình bày văn bản trên máy vi tính
* Quản lý văn bản và lập hồ sơ
- Tổng quan về công tác quản lý văn bản
- Quản lý văn bản đến, văn bản đi
- Lập hồ sơ
* Kỹ năng thư ký văn phòng
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng chuẩn bị và cung cấp thông tin
- Kỹ năng quản lý chương trình, kế hoạch và lịch làm việc
- Phục vụ đón, tiếp khách
- Kỹ năng chuẩn bị các cuộc hội họp
- Kỹ năng chuận bị chuyến đi công tác của lãnh đạo
- Kỹ năng tổ chức phòng làm việc khoa học
- Kỹ năng thiết lập quan hệ với thủ trưởng và đồng nhiệp
- Kỹ năng thanh toán tài chính
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ