THỐNG KÊ, MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỌC NGHỀ - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

THỐNG KÊ, MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Dưới đây là danh mục các nghề đào tạo thuộc các nhóm nghề Thống kê, Máy tính, Công nghệ thông tin.

Tên gọi của nghề
Mã nghề
Trung cấp nghề
Cao đẳng nghề
Thống kê
 
 
40460201
50460201
Hệ thống thông tin kinh tế
40460202
50460202
Máy tính
 
 
40480101
50480101
40480102
50480102
Công nghệ thông tin
 
 
40480201
50480201
40480202
50480202
40480203
50480203
40480204
50480204
40480205
50480205
40480206
50480206
40480207
50480207
40480208
50480208
40480209
50480209
40480210
50480210
40480211
50480211
40480212
50480212
 

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn