Sơ đồ tư duy – Một công cụ ôn tập hiệu quả - Giao tiếp - Học tập - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

Sơ đồ tư duy – Một công cụ ôn tập hiệu quả

Sơ đồ tư duy (Mindmap) là phương pháp được đưa ra như là một phương tiện mạnh để tận dụng khả năng ghi nhận hình ảnh của bộ não. Đây là cách để ghi nhớ chi tiết, để tổng hợp, hay để phân tích một vấn đề ra thành một dạng của lược đồ phân nhánh.

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn