Smart Money: Hướng Nghiệp (Phần 2) - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

Smart Money: Hướng Nghiệp (Phần 2)

Những chia sẻ của ông Vũ Tuấn Anh: GĐ Viện Quản Lý Việt Nam VIM và ông Trần Anh Tuấn: PGĐ - TT Dự Báo Nguồn Nhân Lực Và Thông Tin Thị Trường Lao Động TPHCM về chủ đề HƯỚNG NGHIỆP trong chương trình "Đồng tiền thông minh" của kênh FBNC.

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook