SỬA CHỮA THIẾT BỊ LUYỆN KIM - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

SỬA CHỮA THIẾT BỊ LUYỆN KIM

A- TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Hiểu biết, phân tích được bản vẽ các mối ghép, các cơ cấu truyền động, các thiết bị trong dây chuyền luyện kim;
+ Trình bày được kiến thức về các mối ghép, các cơ cấu truyền động, các chi tiết máy điển hình;
+ Hiểu biết cơ bản về công nghệ luyện gang, luyện thép, cán, kéo kim loại(sau đây gọi tắt là luyện kim);
+ Phân tích được cấu tạo nguyên lý hoạt động, quy trình bảo dưỡng sửa chữa của các thiết bị trong dây chuyền luyện kim;
 + Ứng dụng được kiến thức cơ bản về phương pháp tổ chức và sử dụng thiết bị, dụng cụ, chuẩn bị vật liệu cho bảo dưỡng, sửa chữa; kỹ thuật và phương pháp tháo, lắp máy; các phương pháp kiểm tra chất lượng chi tiết máy;
 + Phân tích được nguyên nhân hư hỏng và phương pháp bảo dưỡng, sửa chữa chi tiết máy;
+ Ứng dụng được kiến thức về công tác bảo hộ lao động; Quy trình, quy phạm an toàn, vệ sinh công nghiệp trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị luyện kim;
+ Hiểu biết và có kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị luyện kim;
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Đọc, phân tích được các bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết trong thiết bị luyện kim;
+ Chuẩn bị được thiết bị, dụng cụ nguyên vật liệu;
+ Thực hiện được các công việc gia công sản phẩm cơ khí bằng dụng cụ cầm tay hoặc có sự hỗ trợ của máy đạt yêu cầu kỹ thuật;
+ Chuẩn hoá thao tác tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa máy;
+ Sử dụng các dụng cụ kiểm tra, đánh giá chất lượng chi tiết máy, cơ cấu máy;
+ Xác định chế độ lắp ghép, lựa chọn được chi tiết và vật liệu thay thế trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa;
+ Thao tác bảo dưỡng, sửa chữa được các thiết bị trong dây chuyền thiêu kết quặng sắt, luyện gang Lò cao, luyện thép, đúc liên tục, cán kéo kim loại;
+ Phối hợp nhóm thực hiện các quy trình, quy phạm an toàn, vệ sinh công nghiệp trong quá trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa;
+ Kèm cặp và hướng dẫn được người có trình độ thấp hơn (sơ cấp nghề).
3- Cơ hội việc làm:
 Sau khi tốt nghiệp ra trường học sinh:
- Làm công việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của cơ sở Luyện gang, Luyện thép, cán, kéo kim loại;
- Có thể tiếp tục học ở bậc học cao hơn.
4- Các môn học chính
- Vẽ kỹ thuật cơ khí
- Cơ kỹ thuật
- Vật liệu cơ khí
- Điện kỹ thuật
- Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
- Truyền dẫn khí nén, thủy lực
- Kỹ thuật sửa chữa cơ khí
- Kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường
- Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất
- Luyện kim đại c­ương
- Cán, kéo đại c­ương
- Hàn cơ bản
- Gia công nguội
- Tháo lắp cơ khí
- Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cầu trục
- Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cơ khí lò luyện thép
- Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị máy đúc liên tục
- Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị lò nung phôi cán 
- Bảo dưỡng, sửa chữa giá cán.
- Bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị dẫn hướng trong dây chuyền cán
- Bảo dưỡng, sửa chữa sàn làm nguội sản phẩm cán
- Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị lọc bụi
 
B- TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Hiểu biết, phân tích được bản vẽ các mối ghép, các cơ cấu truyền động, các thiết bị trong dây chuyền luyện kim;
+ Có kiến thức thiết kế, tạo lập bản vẽ bằng máy tính;
+ Trình bày được kiến thức về các mối ghép, các cơ cấu truyền động, các chi tiết máy điển hình;
+ Hiểu biết kiến thức cơ bản về truyền dẫn khí nén, truyền dẫn thuỷ lực;
+ Hiểu biết cơ bản về công nghệ luyện gang, luyện thép, cán, kéo kim loại (sau đây gọi tắt là luyện kim);
+ Phân tích được cấu tạo nguyên lý hoạt động, quy trình bảo dưỡng sửa chữa của các thiết bị trong dây chuyền luyện kim;
+ Ứng dụng được kiến thức cơ bản về phương pháp tổ chức và sử dụng thiết bị, dụng cụ, chuẩn bị vật liệu cho bảo dưỡng, sửa chữa; kỹ thuật và phương pháp tháo, lắp máy; các phương pháp kiểm tra chất lượng chi tiết máy;
+ Phân tích nguyên nhân hư hỏng và phương pháp bảo dưỡng, sửa chữa, phục hồi chi tiết máy;
+ Ứng dụng được kiến thức về công tác bảo hộ lao động; quy trình, quy phạm an toàn, vệ sinh công nghiệp trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị luyện kim;
+ Phân tích được kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị luyện kim;
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Đọc được và phân tích các bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết trong thiết bị luyện kim;
+ Thiết lập được bản vẽ chi tiết máy, cơ cấu máy bằng máy tính;
+ Tính toán, nghiên cứu khảo sát được quá trình chịu lực của chi tiết máy;
+ Chuẩn bị được thiết bị, dụng cụ nguyên vật liệu;
+ Thực hiện được các công việc gia công sản phẩm cơ khí bằng dụng cụ cầm tay hoặc có sự hỗ trợ của máy đạt yêu cầu kỹ thuật;
+ Chuẩn hoá thao tác tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa máy;
+ Kiểm tra, đánh giá được chất lượng chi tiết máy, cơ cấu máy;
+ Xác định chế độ lắp ghép, lựa chọn được chi tiết và vật liệu thay thế trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa;
+ Bảo dưỡng, sửa chữa được thiết bị khí nén, thiết bị thuỷ lực trong dây chuyền luyện kim;
+ Lập được kế hoạch sửa chữa thiết bị và quy trình phục hồi chi tiết điển hình, tính toán được chế độ lắp ghép cho mối ghép;
+ Thao tác bảo dưỡng, sửa chữa được các thiết bị trong dây chuyền thiêu kết quặng sắt, luyện gang Lò cao, luyện thép, đúc liên tục, cán kéo kim loại;
+ Phối hợp nhóm thực hiện tốt các quy trình, quy phạm an toàn, vệ sinh công nghiệp trong quá trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa;
+ Kèm cặp và hướng dẫn được người có trình độ thấp hơn (sơ cấp nghề, trung cấp nghề).
3- Cơ hội việc làm:
 Sau khi tốt nghiệp ra trường sinh viên:
 - Làm công việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của cơ sở Luyện gang, Luyện thép, cán, kéo kim loại;
 - Làm cán bộ kỹ thuật thiết bị phân xưởng luyện kim;
 - Tiếp tục học lên bậc học cao hơn.
4- Các môn học chính
- Vẽ kỹ thuật cơ khí
- Cơ kỹ thuật
- Vật liệu cơ khí
- Điện kỹ thuật
- Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
- Nguyên lý máy - Chi tiết máy
- Vẽ thiết kế có sự trợ giúp của máy tính (AUTOCAD)
- Truyền dẫn khí nén thủy lực
- Kỹ thuật sửa chữa cơ khí
- Kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường
- Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất
- Luyện kim đại c­ương
- Cán, kéo đại c­ương
- Hàn cơ bản
- Gia công nguội
- Tháo lắp cơ khí
- Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cầu trục
- Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cơ khí lò luyện thép
- Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đúc liên tục
- Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị lò nung phôi cán 
- Bảo dưỡng, sửa chữa giá cán
- Bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị dẫn hướng trong dây chuyền cán
- Sửa chữa, bảo dưỡng sàn làm nguội sản phẩm cán
- Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị lọc bụi
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn