SƠN SON THẾP VÀNG - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

SƠN SON THẾP VÀNG

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề:
+ Mô tả được công dụng, cách gọt sửa thép sơn, làm bút vẽ, mài sửa dao trổ, mo sừng, bay xương,chuẩn bị đá mài,giấy ráp, phân loại vàng quì, bạc quì;
+ Trình bày được cách sử dụng dụng cụ thủ công dùng trong nghề sơn son thếp vàng;
+ Mô tả được phương pháp phân loại sơn sống, sơn chín;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật sơn son thếp vàng đĩa ;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật sơn son thếp vàng tượng phật;
+ Mô tả được phương pháp nghiên cứu mẫu sơn son thếp vàng đĩa, tượng Phật, sửa cốt gỗ, hom sơn, lót sơn, kẹt sơn, thí sơn, chuẩn bị sơn thếp, ra sơn, thếp vàng, thếp bạc, rửa sạch bề mặt, toát sơn phủ hoàn kim đĩa và tượng Phật.
2- Kỹ năng nghề
+ Gọt sửa được thép sơn, làm bút vẽ, mài sửa dao trổ, mo sừng, bay xương, chuẩn bị được đá mài, giấy ráp, phân loại được vàng quì, bạc quì;
+ Sử dụng được các dụng cụ thủ công dùng trong nghề sơn son thếp vàng;
+ Phân loại được sơn sống và sơn chin chuẩn xác;
+ Sơn son thếp vàng được đĩa đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Sơn son thếp vàng được tượng Phật đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Sửa được cốt đĩa và tượng Phật, hom sơn, lót sơn, kẹt sơn, thí sơn, chuẩn bị sơn thếp, ra sơn, thếp vàng, thếp bạc, rửa sạch bề mặt, toát sơn phủ hoàn kim được đĩa và tượng Phật.
3- Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc ở các cở sở sau đây:
- Làm công nhân sản xuất trong các doanh nghiệp sơn son thếp vàng, trong các xưởng sản xuất sơn son thếp vàng tại các địa phương hoặc tại các làng nghề;
- Tự tổ chức sản xuất, nhận hàng đặt sơn son thếp vàng tại các gia đình, bán sản phẩm cho các doanh nghiệp hoặc trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng.
4- Nội dung các môn học chính
* Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu
- Gọt sửa thép sơn, làm bút vẽ
- Mài sửa dao trổ, mo sừng, bay xương
- Phân loại sơn sống, phân loại sơn chín
- Chuẩn bị vàng quì, bạc quì
* Sơn son thếp vàng đĩa
- Nghiên cứu mẫu, sửa khuyết tật đĩa
- Hom sơn, lót sơn đĩa
- Kẹt sơn, thí sơn đĩa
- Thếp vàng, thếp bạc đĩa
- Toát sơn phủ hoàn kim hoàn thiện sơn son thếp vàng đĩa
* Sơn son thếp vàng tượng phật
- Nghiên cứ mẫu, sửa khuyết tật tượng Phật
- Hom sơn, lót sơn tượng Phật
- Kẹt sơn, thí sơn tượng Phật
- Thếp vàng, thếp bạc tượng Phật
- Toát sơn phủ hoàn kim hoàn thiện sơn son thếp vàng tượng Phật
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ