SẢN XUẤT PHÂN BÓN - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

SẢN XUẤT PHÂN BÓN

A- TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Nhận biết được đặc điểm, tính chất và ứng dụng của các sản phẩm phân bón;
+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản của các môn học và mô đun chuyên môn nghề bắt buộc để thực hiện quy trình sản xuất phân bón;
+ Giải thích được một số nội dung cơ bản của luật lao động phù hợp với từng vị trí làm việc;
+ Biết được tiếng Anh và tin học trình độ A.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Làm được một số công việc đơn giản của quy trình sản xuất phân bón;
+ Vận hành được máy và thiết bị phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
+ Xử lý được một số sự cố đơn giản trong qúa trình sản xuất phân bón;
+ Bảo dưỡng được các thiết bị phụ trong quy trình sản xuất phân bón;
+ Đảm bảo được kỷ luật lao động, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;
+ Bồi dưỡng, kèm cặp được những người thợ có trình độ thấp hơn;
+ Giao tiếp được tiếng Anh đơn giản;
+ Sử dụng được máy tính và ứng dụng được tin học văn phòng.
3- Cơ hội việc làm:
Người học sau khi tốt nghiệp ra trường, có thể đảm nhận được công việc ở các vị trí:
- Tại các doanh nghiệp sản xuất phân bón;
- Tham gia đào tạo, kèm cặp bậc thợ có trình độ thấp hơn;
- Có thể tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.
4- Các môn học chính
- Vẽ kỹ thuật
- Hoá vô cơ
- Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý
- Hoá lý
- Quá trình và thiết bị trong công nghệ hoá học
- An toàn lao động
- Sản xuất phân supe lân đơn
- Sản xuất phân lân nung chảy
- Sản xuất phân đạm urê
- Sản xuất phân hỗn hợp N-P-K
- Thực tập nghề nghiệp
 
B- TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Trình bày được đặc điểm, tính chất và ứng dụng của các sản phẩm phân bón;
+ Vận dụng được các kiến thức cơ bản, kỹ thuật cơ sở nghề và chuyên môn nghề để thực hiện quy trình sản xuất phân bón;
+ Giải thích được các nội dung cơ bản của luật lao động phù hợp với từng vị trí làm việc;
+ Biết được tiếng Anh và tin học trình độ B.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Làm được các công việc phức tạp của quy trình sản xuất phân bón;
+ Vận hành được máy và thiết bị phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
+ Bảo dưỡng được các thiết bị chính trong quy trình sản xuất phân bó;.
+ Xử lý được các sự cố trong quá trình sản xuất phân bón;
+ Chấp hành kỷ luật lao động, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;
+ Bồi dưỡng, kèm cặp được những người thợ có trình độ thấp hơn;
+ Quản lý được tổ, nhóm để thực hiện các hoạt động trong quy trình sản xuất phân bó;.
+ Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp thông thường và ứng dụng tin học để truy cập mạng Internet phục vụ chuyên môn nghề, nâng cao trình độ.
3- Cơ hội việc làm.
Người học sau khi tốt nghiệp ra trường, có thể đảm nhận được công việc ở các vị trí:
- Tại các doanh nghiệp sản xuất phân bón;
- Tham gia đào tạo, kèm cặp bậc thợ có trình độ thấp hơn;
- Có thể tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.
4- Các môn học chính
- Vẽ kỹ thuật
- Điện kỹ thụât
- Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý
- Hoá học đại cương
- Hoá vô cơ
- An toàn lao động
- Hoá lý
- Quá trình và thiết bị trong công nghệ hoá học
- Giản đồ độ tan
- Động học và thiết bị phản ứng
- Quản lý sản xuất
- Sản xuất phân supe lân đơn
- Sản xuất phân lân nung chảy
- Sản xuất phân đạm urê
- Sản xuất phân hỗn hợp N-P-K
- Sản xuất phân phức hợp DAP
- Thực tập nghề nghiệp

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ