SẢN XUẤT GỐM THÔ - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

SẢN XUẤT GỐM THÔ

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề:
+ Nêu được các vấn đề cơ bản của vật liệu gốm thô như:
Khái niệm chung / Phân loại, công dụng / Công nghệ sản xuất
+ Nêu được những yêu cầu về vệ sinh lao động và an toàn lao động trong các công việc được đào tạo
+ Trình bày được quy trình: Tập kết nguyên, nhiên liệu, ngâm ủ đất sét, gia công than
+ Mô tả được cấu tạo, nêu nguyên lý làm việc và quy trình vận hành máy nghiền búa, máy sàng rung
+ Nêu được cách xác định nguyên, nhiên liệu theo lệnh sản xuất, nạp nguyên liệu vào máy cấp liệu, pha than vào phối liệu
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật bốc xếp sản phẩm tạo hình lên xe bàn, xếp sản phẩm gạch tạo hình cáng phơi, xếp galet vào bể ủ, cấp galet cho tạo hình ngói, cắt via hoàn thiện xếp phơi sản phẩm ngói sau tạo hình.
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật hong phơi gạch, ngói mộc sau tạo hình
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật dỡ goòng, phân loại xếp kho sản phẩm
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật đóng kiện, đóng gói sản phẩm
2- Kỹ năng nghề:
+ Vẽ được sơ đồ công nghệ Sản xuất gốm thô
+ Thực hiện được việc nhận biết nguyên liệu, nhiên liệu qua mẫu nguyên, nhiên liệu
+ Thực hiện được các yêu cầu về Vệ sinh lao động và An toàn lao động trong các công việc
+ Thực hiện được công việc ngâm ủ
+ Thực hiện được công việc gia công than cho Sản xuất bằng máy nghiền búa, máy sàng rung và xe thùng.
+ Thực hiện được công việc pha than vào phối liệu
+ Thực hiện được công việc nạp nguyên liệu vào máy cấp liệu thùng
+ Thực hiện được công việc loại bỏ phế phẩm tạo hình sau cắt viên, bốc xếp sản phẩm tạo hình lên xe bàn, vận chuyển sản phẩm sau tạo hình lên sân cáng, vận chuyển xếp galet vào bể ủ, lấy galet đã ủ cấp cho tạo hình ngói, cắt via hoàn thiện và xếp dàn cho sản phẩm ngói sau tạo hình, vận chuyển xếp phơi dàn phơi trong nhà phơi.
+ Thực hiện được các công việc hong phơi sản phẩm gạch, ngói sau tạo hình và cấp sản phẩm mộc cho xếp goòng
+ Thực hiện được các việc dỡ goòng, phân loại và xếp kho sản phẩm
+ Thực hiện được các công việc đóng kiện sản phẩm gạch xây, đóng gói sản phẩm gạch lát và ngói lợp
3- Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp khóa học của chương trình dạy nghề Sản xuất gốm thô, trình độ sơ cấp, học viên có thể làm việc được trong các nhà máy Sản xuất gốm thô:
- Giám sát tập kết nguyên, nhiên liệu cho sản xuất
- Ngâm ủ đất sét
- Gia công than cho sản xuất
- Nạp nguyên liệu vào máy cấp liệu
- Pha than vào phối liệu
- Bốc xếp sản phẩm sau tạo hình lên xe bàn
- Vận chuyển xếp phơi  dàn phơi trong nhà phơi ngói
- Hong phơi sản phẩm tạo hình
- Dỡ goòng, phân loại và xếp kho sản phẩm
- Đóng kiện, đóng gói sản phẩm
4- Nội dung các môn học chính
* Các vấn đề cơ bản về vật liệu gốm thô
- Khái niệm và phân loại gốm thô
- Các tính chất cơ bản của gốm thô
- Sơ đồ công nghệ sản xuất gốm thô
- Mô tả tóm tắt công nghệ Sản xuất
- Đất sét cho Sản xuất
- Nguyên liệu phụ và phụ gia
- Bảo quản nguyên liệu Sản xuất
- Các nhiên liệu dùng cho Sản xuất
* Vệ sinh lao động và an toàn lao động trong sản xuất gốm thô
- Các yếu tố có hại về vệ sinh lao động
- Các yếu tố nguy hiểm về kỹ thuật an toàn lao động
- Yêu cầu về vệ sinh lao động
- Yêu cầu về an toàn lao động
- Cấp cứu tai nạn điện giật.
- Cấp cứu tai nạn say nắng, nóng
* Gia công và chuẩn bị nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất
- Tập kết nguyên liệu, nhiên liệu
- Ngâm ủ đất sét
- Đưa đất sét vào kho có mái che 
- Tập kết than vào kho
- Gia công than cho sản xuất
- Vận chuyển than pha cho sản xuất
- Tập kết dầu đốt vào kho
 
* Gia công phối liệu
- Nạp nguyên liệu vào máy cấp liệu thùng
- Kiểm soát tổ hợp phối liệu và loại bỏ tạp chất trong phối liệu
- Pha than vào phối liệu
* Tạo hình sản phẩm gạch
- Loại bỏ phế phẩm sau cắt viên
- Bốc xếp sản phẩm tạo hình lên xe bàn
- Vận chuyển, bốc xếp sản phẩm tạo hình lên sân cáng
* Tạo hình sản phẩm ngói
- Bốc xếp galet từ băng tải lên xe bàn
- Vận chuyển, bôc xếp galet vào bể ủ
- Bốc xếp, vận chuyển galet cho máy tạo hình
- Nạp khay vào băng tải của máy ép dập tự động
- Nạp galet vào khuôn của máy ép
- Hoàn thiện, xếp dàn phơi sản phẩm ngói
- Vận chuyển, xếp dàn phơi ngói vào nhà phơi
* Hong phơi sản phẩm sau tạo hình
- Giao nhận lô sản phẩm gạch sau tạo hình để hong phơi
- Xếp phơi gạch mộc
- Kiêu đảo gạch mộc xếp phơi
- Thu gom, xếp kho sản phẩm gạch mộc
- Đảo khay ngói mộc trong dàn phơi
- Đảo dàn phơi ngói trong nhà phơi
- Thu gom, vận chuyển, xếp kho sản phẩm ngói mộc
- Cấp sản phẩm mộc cho xếp goòng
* Sấy, nung sản phẩm
- Di chuyển xe goòng bằng tời điện
- Xếp goòng sản phẩm mộc
- Đưa goòng đã xếp sản phẩm mộc vào vị trí tập kết
* Dỡ goòng, phân loại, xếp kho sản phẩm
- Hút bụi goòng sản phẩm
- Dỡ sản phẩm trên xe goòng
- Phân loại, xếp kho sản phẩm
 
* Đóng kiện, đóng gói sản phẩm
- Xếp kiện sản phẩm gạch xây
- Đóng đai cho kiện sản phẩm gạch xây
- Đóng gói sản phẩm gạch lát
- Đóng gói sản phẩm ngói

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ