REN THỦ CÔNG - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

REN THỦ CÔNG

1- Kiến thức nghề:
+ Trình bày được phương pháp chuẩn bị nguyên liệu ren thủ công;
+ Trình bày được công dụng, cách sử dụng các dụng cụ thông thường dùng trong nghề ren thủ công;  
+ Mô tả được phương pháp ren các kiểu cơ bản; 
+ Nắm được quy trình kỹ thuật ren hoa lá;
+ Hiểu được quy trình kỹ thuật ren con giống;   
+ Mô tả được quy trình kỹ thuật ren các vật dụng đơn giản.
2- Kỹ năng nghề:
+ Chuẩn bị được nguyên liệu ren thủ công đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
+ Sử dụng được các dụng cụ thông thường dùng trong nghề ren thủ công;   
+ Ren được các mũi ren cơ bản;
+ Ren được các kiểu ren hoa lá đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Ren được con giống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Ren được các vật dụng đơn giản đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.
3. Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp người học làm việc ở các vị trí sau đây:
-  Làm công nhân sản xuất trong các doanh nghiệp thêu ren;
- Làm công nhân sản xuất trong các xưởng, hợp tác xã thêu ren tại các địa phương hoặc tại các làng nghề;
- Tự tổ chức sản xuất thêu ren tại các gia đình, bán sản phẩm cho các doanh nghiệp hoặc trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng.
4. Nội dung các môn học chính
* Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ
- Chuẩn bị nguyên liệu
- Chuẩn bị dụng cụ
* Thao tác ren cơ bản
- Lược định hình mẫu
- Ren mạng đặc
- Ren mạng rỗng (mũi đôi)
- Ren mũi hạt đậu
- Làm chân bọ
- Ren đường hoa dâu
- Làm bô đê
- Làm cúc
- Bấm chân chỉ
- Tách sản phẩm
- Đính, nối sản phẩm
- Chèn rem
* Ren hoa lá
- Ren lá cây
- Ren lá cây có gân
- Ren cành lá
- Ren nụ hoa
- Ren bông hoa
 
- Ren bông hoa có lá và nền
- Ren cụm hoa lá
 
* Ren con giống
- Ren con cá
- Ren con ốc
* Ren vật dụng đơn giản
- Ren  cái đánh dấu sách
- Ren lót ly
- Bô đê gấu áo
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ