QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NHỎ - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NHỎ

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề:
+ Biết được cách thức lựa chọn ngành nghề kinh doanh;
+ Những yêu cầu khi thực hiện bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp;
+ Cách thức tổ chức sắp xếp trong sản xuất;
+ Theo dõi, quản lý sản xuất (năng  suất, chất lượng);
+ Trình bày được các chiêu thức trong việc bán hàng;
+ Nắm rõ các yêu cầu quản lý tài chính của doanh nghiệp.
2- Kỹ năng nghề:
+ Biết cách khởi sự doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh.
+ Thực hiện được việc quản lý sản xuất – kinh doanh;
+ Thực hiện giám sát các hoạt động sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp quy mô nhỏ;
+ Phân tích được các hoạt động trong sản xuất – kinh doanh.
3- Cơ hội việc làm:
Người học sau khi học xong chương trình nghề làm được số công việc sau:
+ Làm được những công việc ở những vị trí phù hợp khác nhau trong các doanh nghiệp;
+ Chủ doanh nghiệp nhỏ.
4- Nội dung các môn học chính
* Khởi nghiệp kinh doanh
- Những kiến thức về kinh doanh (nhận thức, ý tưởng)
- Nêu đặc tính của chủ doanh nghiệp
- Tìm hiểu các ngành nghề kinh doanh
- Lựa chọn cơ hội kinh doanh phù hợp
- Xác định hình thức pháp lý của doanh nghiệp
- Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh
- Đăng ký thành lập doanh nghiệp (giấy phép, con dấu, hoá đơn)
* Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp nhỏ
- Thuê mướn lao động
- Phân tích sự phù lợp của lao động với công việc
- Xây dựng nội quy làm việc, quy định về sử dụng và bảo quản tài sản
- Quy định về chế độ tiền lương
- Quy định về chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp
* Quản trị sản xuất – kinh doanh
- Kiểm tra việc sắp xếp mặt bằng sản xuất
- Xây dựng và ban hành quy trình sản xuất
- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh
- Tổ chức / triển khai sản xuất
- Kiểm tra quá trình sản xuất
- Đánh giá kết quả sản xuất
- Xây dựng định mức khoán lương
- Huấn luyện bổ sung / huấn luyện lại người lao động.
* Hoạt động quản lý bán hàng
- Tìm kiếm thị trường tiêu thụ
- Xây dựng kế hoạch bán hàng
- Kỹ năng đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế
- Giải quyết ý kiến đóng góp của khách hàng
* Quản lý tài chính trong doanh nghiệp nhỏ
- Ghi chép sổ sách kế toán.
- Tính kết quả, hiệu quả kinh doanh
- Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh
- Khai báo và nộp thuế
- Lập báo cáo quyết toán tài chính năm.
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ