QUẢN LÝ, KINH DOANH, KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH - HỌC NGHỀ - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

QUẢN LÝ, KINH DOANH, KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH

Dưới đây là danh mục các nghề đào tạo thuộc nhóm nghề Kinh doanh, Quản trị, Tài chính, Kế toán, Quản lý…

Tên gọi của nghề
Mã nghề
Trung cấp nghề
Cao đẳng nghề
Kinh doanh
 
 
40340101
50340101
40340102
50340102
40340103
50340103
40340104
50340104
Quản trị kinh doanh vận tải hàng không
40340105
50340105
40340106
50340106
Quản trị kinh doanh lương thực - thực phẩm
40340107
50340107
Quản trị kinh doanh vật tư nông nghiệp
40340108
50340108
Quản trị kinh doanh vật tư công nghiệp
40340109
50340109
Quản trị kinh doanh vật tư xây dựng
40340110
50340110
Quản trị kinh doanh thiết bị vật tư văn phòng
40340111
50340111
40340112
50340112
Quản trị kinh doanh bất động sản
40340113
50340113
40340114
50340114
Kinh doanh xuất bản phẩm văn hóa
40340115
50340115
40340116
50340116
40340117
50340117
40340118
 
Nông vụ mía đường
40340119
 
40340120
50340120
Logistic
40340121
50340121
Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
 
 
40340201
50340201
Bảo hiểm xã hội
40340202
50340202
40340203
50340203
Kế toán - Kiểm toán
 
 
40340301
50340301
40340302
50340302
Kế toán vật tư
40340303
50340303
40340304
50340304
Kế toán tin học
40340305
 
Quản trị - Quản lý
 
 
Quản trị nhân sự
40340401
50340401
40340402
50340402
Quản lý nhà đất
40340403
50340403
Quản lý giao thông đô thị
40340404
50340404
40340405
50340405
40340406
50340406
Quản lý cây xanh đô thị
40340407
50340407
Quản lý công trình đường thủy
40340408
50340408
Quản lý công trình biển
40340409
50340409
Quản lý tòa nhà
40340410
50340410
Quản trị nhà máy sản xuất may
40340411
50340411
 

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn