QUẢN LÝ KINH DOANH ĐIỆN - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

QUẢN LÝ KINH DOANH ĐIỆN

A- TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Kiến thức về các hệ thống đo đếm điện năng, các thiết bị điện;
+ Kiến thức về cung cấp điện và an toàn điện;
+ Kiến thức về giao tiếp cơ bản và giao tiếp khách hàng, kỹ năng tin học và văn phòng;
+ Nắm được các kiến thức về các qui trình cơ bản nhất của bộ qui trình kinh doanh điện năng:
+ Xử lý yêu cầu cung cấp điện;
+ Quản lý hệ thống đo đếm điện năng; Lập và ký kết hợp đồng mua bán điện; Quản lý hợp đồng mua bán điện;
+ Qui trình ghi chỉ số công tơ và xử lý các vấn đề liên quan;
+ Lập và quản lý hoá đơn tiền điện;
+ Thu và theo dõi nợ tiền điện;
+ Một số kiến thức cơ bản về Áp giá và kiểm soát giá bán điện và kiểm tra, xử lý các vi phạm trong sử dụng điện;
+ Giao tiếp và chăm sóc khách hàng.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Đọc hiểu bản vẽ điện và thực hiện một số kỹ năng cơ bản về điện;
+ Giao tiếp khách hàng và nghiệp vụ văn thư;
+ Tin học văn phòng;
+ Ứng dụng luật pháp trong qui trình kinh doanh điện năng;
+ Xử lý các nhiệm vụ cơ bản trong hệ thống qui trình kinh doanh điện năng.
3- Cơ hội việc làm:
Tốt nghiệp trung cấp nghề người học có thể làm việc ở các vị trí thực hiện hoặc liên quan trực tiếp đến công việc quản lý kinh doanh điện ở các đơn vị điện lực hoặc các đơn vị kinh doanh điện tương đương;
Các vị trí điển hình:
+ Nhân viên:
+ Giao dịch và quản lý khách hàng;
+ Tổng hợp;
+ Quản lý biên bản, quyết toán công tơ;
+ Tổng hợp và phúc tra công tơ;
+ Thu ngân viên, chấm xoá nợ;
+ Quản lý giao nhận hoá đơn, phân tích số thu;
+ Kiểm tra hoá đơn, chấm xoá nợ tư gia;
+ Kiểm tra giao nhận hoá đơn cơ quan, tư gia.
4- Các môn học chính:
- Vẽ điện
- Pháp luật chuyên ngành
- Tin học văn phòng
- Kỹ năng giao tiếp cơ bản
- Kỹ thuật an toàn điện
- Cơ sở kỹ thuật điện
- Thiết bị điện
- Cung cấp điện
- Đo lường điện
- Kỹ năng văn phòng cơ bản
- Xử lý yêu cầu cung cấp điện
- Ký kết hợp đồng mua bán điện
- Quản lý hợp đồng mua bán điện
- Quản lý hệ thống đo đếm
- Quy trình ghi chỉ số công tơ và xử lý các vấn đề liên quan
- Lập và quản lý hóa đơn tiền điện
- Thu và theo dõi nợ tiền điện
- Kiểm tra, xử lý các vi phạm trong sử dụng điện
- Áp giá và kiểm soát giá bán điện
- Giao tiếp và chăm sóc khách hàng
- Thực tập điện cơ bản
 
 
B- TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Kiến thức về các hệ thống đo đếm điện năng, các thiết bị điện;
+ Kiến thức về cung cấp điện và an toàn điện;
+ Kiến thức về giao tiếp cơ bản và giao tiếp khách hàng, kỹ năng tin học và văn phòng;
+ Kiến thức về thống kê ứng dụng, kế toán, tài chính và dự báo trong kinh doanh điện năng;
+ Kiến thức cơ bản về Kinh doanh điện năng: Xử lý yêu cầu cung cấp điện;
+ Quản lý hệ thống đo đếm điện năng; Lập và ký kết hợp đồng mua bán điện; Quản lý hợp đồng mua bán điện;
+ Qui trình ghi chỉ số công tơ và xử lý các vấn đề liên quan; Lập và quản lý hoá đơn tiền điện;
+ Thu và theo dõi nợ tiền điện;
+ Giao tiếp và chăm sóc khách hàng.
+ Các kiến thức về Kinh doanh điện năng: Khảo sát thị trường kinh doanh điện;
+ Kiểm tra, xử lý các vi phạm trong sử dụng điện (nâng cao);
+ Áp giá và kiểm soát giá bán điện (nâng cao);
+ Lập báo cáo kinh doanh điện năng;
+ Phân tích, tổng hợp tình hình kinh doanh điện năng.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Đọc hiểu bản vẽ điện và thực hiện một số kỹ năng cơ bản về điện;
+ Đánh giá phụ tải hệ thống;
+ Giao tiếp khách hàng và nghiệp vụ văn thư;
+ Tin học văn phòng;
+ Ứng dụng luật pháp trong qui trình kinh doanh điện năng;
+ Phân tích các thông tin kế toán kinh doanh điện;
+ Xử lý toàn bộ các nhiệm vụ trong hệ thống qui trình kinh doanh điện năng;
+ Phân tích tổng hợp, đánh giá hiệu quả công tác kinh doanh điện năng;
+ Tổ chức và lập kế hoạch làm việc cho một đơn vị;
+ Hướng dẫn và truyền đạt kiến thức cho đồng nghiệp.
3- Cơ hội việc làm
Tốt nghiệp cao đẳng nghề người học có thể làm việc ở các vị trí thực hiện hoặc liên quan trực tiếp đến công việc quản lý kinh doanh điện ở các đơn vị điện lực hoặc các đơn vị kinh doanh điện tương đương.
Các vị trí điển hình:
- Trưởng, phó phòng kinh doanh;
- Tổ trưởng các tổ tổng hợp, tổ thu, tổ áp giá, tổ hoá đơn.
- Nhân viên:
+ Giao dịch và quản lý khách hàng;
+ Tổng hợp;
+ Quản lý biên bản, quyết toán công tơ;
+ Tổng hợp và phúc tra công tơ;
+ Thu ngân viên, chấm xoá nợ;
+ Quản lý giao nhận hoá đơn, phân tích số thu;
+ Áp giá, tổng hợp áp giá;
+ Kiểm tra hoá đơn, chấm xoá nợ tư gia;
+ Kiểm tra giao nhận hoá đơn cơ quan, tư gia.
4- Các môn học chính
- Vẽ điện
- Kinh tế học
- Pháp luật chuyên ngành
- Thống kê ứng dụng
- Cơ sở quản lý tài chính
- Kế toán đại cương
- Tin học văn phòng
- Kỹ năng giao tiếp cơ bản
- Kỹ thuật an toàn điện
- Cơ sở kỹ thuật điện
- Thiết bị điện
- Cung cấp điện
- Đo lường điện
- Kỹ năng văn phòng cơ bản
- Kế toán doanh nghiệp kinh doanh điện
- Thực hành kế toán
- Dự báo trong kinh doanh điện năng
- Khảo sát thị trường kinh doanh điện
- Xử lý yêu cầu cung cấp điện
- Ký kết hợp đồng mua bán điện
- Quản lý hợp đồng mua bán điện
- Quản lý hệ thống đo đếm điện
- Quy trình ghi chỉ số công tơ và xử lý các vấn đề liên quan
- Lập và quản lý hóa đơn tiền điện
- Thu và theo dõi nợ tiền điện
- Kiểm tra, xử lý các vi phạm trong sử dụng điện
- Áp giá và kiểm soát giá bán điện
- Giao tiếp và chăm sóc khách hàng
- Lập báo cáo kinh doanh điện năng
- Phân tích và tổng hợp tình hình kinh doanh điện năng
- Thực tập điện cơ bản

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn