QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP - HỌC NGHỀ - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Dưới đây là danh mục các nghề đào tạo thuộc nhóm nghề Quản lý công nghiệp (Kiểm nghiệm, phân tích, giám định…)

Tên gọi của nghề
Mã nghề
Trung cấp nghề
Cao đẳng nghề
Quản lý công nghiệp
 
 
40510601
50510601
40510602
50510602
40510603
50510603
40510604
50510604
Phân tích cơ lý hóa xi măng
40510605
50510605
Phân tích các sản phẩm alumin và bauxit
40510606
50510606
40510607
50510607
40510608
50510608
Đo lường dao động và cân bằng động
40510609
50510609
Kiểm tra phân tích kết cấu thép và kim loại
40510610
50510610
Đo lường và phân tích các thành phần kim loại
40510611
50510611
Kiểm nghiệm chất lượng cao su
40510612
50510612
Kiểm nghiệm, phân tích gốm, sứ, thủy tinh
40510613
50510613
 

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn