Nghề làm mành trúc - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

Nghề làm mành trúc

Cùng trải nghiệm lần này sẽ mang cho mọi người một cái nhìn mới mẻ về nghề làm mành trúc đã có từ lâu đời. Một công việc yêu cầu sự tỉ mỉ và cái nhìn tinh tế trong mỗi phân đoạn.

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook