Nghề Y sĩ - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

Nghề Y sĩ

Y sĩ là ai? Họ làm những việc gì? Học ở đâu? Những phẩm chất cần có đối với nghề này? Mời các bạn tìm hiểu những thông tin này qua video clip trong chương trình "Bạn chọn nghề nào?" của Đài truyền hình Tp.HCM

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook