TRỒNG RAU - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

TRỒNG RAU

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về sinh học và sinh lý thực vật làm cơ sở cho kiến thức chuyên ngành;
+ Mô tả được các bước phân tích thị trường và xác định được nhu cầu sử dụng rau;
+ Trình bày được quy trình lập kế hoạch sản xuất rau;
+ Giải thích  được quy trình trồng rau theo phương pháp truyền thống và theo phương pháp áp dụng công nghệ cao vào sản xuất;
+ Giải thích được quy trình trồng rau theo VietGAP;
+ Nhận biết được các loại sâu, bệnh hại chủ yếu và các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong sản xuất rau;
+  Trình bày được các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh trong sản xuất rau.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Nhận biết được đặc điểm sinh học của cây rau, phân biệt được với các loại cây trồng khác;
+ Lập được kế hoạch sản xuất và tiêu thụ cây rau phù hợp với thị trường;
+ Sản xuất được cây giống rau bằng phương pháp gieo ươm;
+ Chuẩn bị và xử lý được đất và giá thể để sản xuất rau đại trà và theo hướng công nghệ cao;
+  Quản lý được dinh dưỡng trong sản xuất rau;
+ Vận hành và bảo dưỡng được các loại nhà kính, nhà lưới;
+ Chẩn đoán và phòng trừ tổng hợp được các dịch hại cơ bản trên cây rau;
+ Trồng và chăm sóc được một số cây rau phổ biến trên thị trường theo quy trình VietGAP;
+ Thu hoạch, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ được rau theo đúng quy trình;
+ Thực hiện  được các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh nông nghiệp trong sản xuất rau.
3- Cơ hội việc làm:
Ng­ười có bằng tốt nghiệp trung cấp trồng rau có thể:
+ Làm việc tại Trung tâm nghiên cứu thuộc ngành trồng trọt;
+ Làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trang trại nông, hộ gia đình về sản xuất rau;
+ Làm việc tại các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực trồng rau.
4- Các môn học chính
- Sinh lý thực vật
- Đặc điểm sinh học cây rau
- Nghiên cứu thị trường rau
- An toàn lao động và vệ sinh nông nghiệp
- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh rau
- Sản xuất cây giống rau
- Chuẩn bị đất trồng rau
- Dinh dưỡng cho cây rau
- Kỹ thuật tưới, tiêu cho cây rau
- Bệnh hại cây rau
- Côn trùng hại cây rau
- Quản lý dịch hại tổng hợp cây rau
- Quản lý cỏ dại
- Thực tập ngoại khóa
- Kỹ thuật trồng rau (củ, quả, lá, hoa)
- Sản xuất rau theo VietGAP
- Sản xuất rau công nghệ cao
- Thu hoạch và bảo quản rau
- Thực tập cuối khóa

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn