HÀN - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

HÀN

A- TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Trình bày được các phương pháp chế tạo phôi hàn;
+ Giải thích được các vị trí hàn (1G, 2G, 3G, 4G, 1F, 2F, 3F, 4F, 5G);
+ Đọc được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;
+ Trình bày được phạm vi ứng dụng của các phương pháp hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG);
+ Hiểu được nguyên lý, cấu tạo và vận hành thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG);
+ Đọc được, hiểu được quy trình hàn áp dụng vào thực tế của sản xuất;
+ Trình bày được nguyên lý cấu tạo, vận hành được các trang thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW…);
+ Tính toán được chế độ hàn  hợp lý;
 + Trình bày được các khuyết tật của mối hàn  (SMAW, MAG/MIG, FCAW,
SAW, TIG), nguyên nhân và biện pháp đề phòng;
+ Trình bày được các ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn trên bản vẽ kỹ thuật;
+ Trình bày và giải thích được quy trình hàn, chọn được vật liệu hàn, áp dụng vào thực tế của sản xuất;
+ Phân tích được quy trình kiểm tra ngoại dạng mối hàn theo tiêu chuẩn Quốc tế (AWS);
+ Giải thích được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;
+ Biết các biện pháp an toàn phòng cháy, chống nổ và cấp cứu người khi bị tai nạn xẩy ra.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
- Chế tạo được phôi hàn  theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ bằng mỏ cắt khí
bằng tay, máy cắt khí con rùa;
- Gá lắp được các kết hàn theo các vị trí khác nhau theo yêu cấu kỹ thuật;
- Vận hành, điều chỉnh được chế độ hàn trên máy hàn (SMAW, MAG/MIG,  FCAW, TIG);
- Đấu nối thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, TIG) một cách thành thạo;
- Chọn được chế độ hàn hợp lý cho các phương pháp hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, TIG);
+ Hàn được các mối hàn bằng phương pháp hàn Hồ quang tay (SMAW), có kết cấu đơn giản đến phức tạp, như mối hàn góc (1F – 3F),  mối hàn giáp mối từ (1G – 3G), mối hàn ống từ vị trí hàn (1G, 2G, 5G) của thép các bon thường, có chất lượng mối hàn  theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ;
- Hàn được các mối hàn MAG/MIG vị tri hàn 1F - 3F, 1G - 3G đảm bảo
yêu cầu kỹ thuật;
- Hàn được các mối hàn TIG cơ bản;  
- Sửa chửa được các mối hàn bị sai hỏng, biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục hay đề phòng;
- Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập;
- Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công;
- Biết bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ và phòng chống cháy nổ của nghề Hàn.
3- Cơ hội việc làm:
- Sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại các công ty, doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn có nghề Hàn;
- Học liên thông lên cao đẳng, đại học;
- Công tác trong nước hoặc đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài.
4- Các môn học chính:
- Vẽ kỹ thuật cơ khí
- Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
- Vật liệu cơ khí
- Cơ kỹ thuật
- Kỹ thuật điện - Điện tử công nghiệp
- Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
- Chế tạo phôi hàn
- Gá lắp kết cấu hàn
- Hàn hồ quang tay cơ bản
- Hàn hồ quang tay nâng cao
- Hàn MIG/MAG cơ bản
- Hàn MIG/MAG nâng cao
- Hàn TIG cơ bản
- Quy trình hàn
- Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế
 
B- TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
- Chế tạo được phôi hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ bằng mỏ cắt khí bằng tay, máy cắt khí con rùa;
- Giải thích được các vị trí hàn (1G, 2G, 3G, 4G, 1F, 2F, 3F, 4F, 5G, 6G, 6GR);
- Hiểu được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;
- Trình bày được phạm vi ứng dụng của các phương pháp hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG);
- Hiểu được nguyên lý, cấu tạo và vận hành thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG);
- Hiểu được quy trình hàn áp dụng vào thực tế của sản xuất;
- Trình bày được nguyên lý cấu tạo, vận hành được các trang thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW…);
- Cài đặt được chế độ hàn TIG trên máy hàn;
- Tính toán được chế độ hàn  hợp lý;
- Trình bày được các khuyết tật của mối hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG) nguyên nhân và biện pháp đề phòng;
- Trình bày được các ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn trên bản vẽ kỹ thuật;
- Trình bày và giải thích được quy trình hàn, chọn được vật liệu hàn, áp dụng vào thực tế của sản xuất;
- Phân tích được quy trình kiểm tra ngoại dạng mối hàn theo tiêu chuẩn Quốc tế (AWS);
- Giải thích được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;
- Biết các biện pháp an toàn phòng cháy, chống nổ và cấp cứu người khi bị tai nạn xẩy ra;
- Trình bày và giải thích được quy trình hàn, chọn được vật liệu hàn, áp dụng vào thực tế của sản xuất;
- Giải thích được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;
- Tính toán được chế độ hàn thích hợp khi thực hiện các nhiệm vụ, công việc hàn cụ thể;
- Hiểu được nội dung thiết lập một quy trình hàn;
- Hiểu được các ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn trên bản vẽ tiêu chuẩn kỹ thuật với trình độ Anh văn chuyên ngành;
- Trình bày được nguyên lý, vận hành máy xử lý nhiệt của mối hàn;
- Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá tiến độ thi công, ứng xử, giao tiếp;
- Giải thích được ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn từ Anh ngữ.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
- Chế tạo được phôi hàn  theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ bằng mỏ cắt khí bàng tay, máy cắt khí con rùa;
- Gá lắp được các kết hàn theo các vị trí khác nhau theo yêu cấu kỹ thuật;
- Vận hành, điều chỉnh được chế độ hàn trên máy hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW,  SAW, TIG);
- Đấu nối được thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, TIG) một cách thành thạo;
- Chọn được chế độ hàn hợp lý cho các phương pháp hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG);
- Hàn được các mối hàn bằng phương pháp hàn Hồ quang tay (SMAW), có kết cấu đơn giản đến phức tạp, như mối hàn góc (1F – 4F),  mối hàn giáp mối từ (1G – 4G), mối hàn ống từ vị trí hàn (1G , 2G, 5G, 6G) của thép các bon thường, có chất lượng mối hàn  theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ;
- Hàn được các mối hàn MAG/ MIG vị tri hàn 1F - 3F, 1G - 4G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
- Hàn được các mối hàn TIG căn bản, nâng cao;
- Hàn được các mối hàn SAW vị trí 1F, 2F, 1G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
- Hàn được thép hợp kim bằng phương pháp xử lý nhiệt theo yêu cầu;
- Sửa chữa được các mối hàn bị sai hỏng, biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục hay đề phòng;
- Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập;
- Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công;
- Bảo dưỡng được thiết bị, dụng cụ và phòng chống cháy nổ của nghề Hàn;
- Quản lý, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công việc của cá nhân, tổ, nhóm lao động;
- Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp.
3. Cơ hội việc làm:
- Sau khi tốt nghiệp làm việc tại các công ty, doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn có nghề Hàn.
- Làm tổ trưởng, trưởng nhóm;
- Học liên thông lên đại học;
- Công tác trong nước hoặc đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài.
4- Các môn học chính:
- Vẽ kỹ thuật cơ khí
- Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
- Vật liệu cơ khí
- Cơ kỹ thuật
- Kỹ thuật điện - Điện tử công nghiệp
- Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
- Chế tạo phôi hàn   
- Gá lắp kết cấu hàn
- Hàn hồ quang tay cơ bản
- Hàn hồ quang tay nâng cao
- Hàn  MIG/MAG cơ bản
- Hàn  MIG/MAG nâng cao
- Hàn TIG cơ bản
- Quy trình hàn
- Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế
- Thực tập sản xuất 
- Hàn TIG nâng cao
- Hàn ống công nghệ cao
- Hàn tiếp xúc (hàn điện trở)   
- Hàn tự động dưới lớp thuốc  
- Tổ chức quản lý sản xuất   
- Tính toán kết cấu hàn   
- Anh văn chuyên ngành
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn