NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP - HỌC NGHỀ - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP

Dưới đây là danh mục các nghề đào tạo thuộc các nhóm nghề Nông nghệp, Lâm nghiệp, Thủy sản, Thú y.

Tên gọi của nghề
Mã nghề
Trung cấp nghề
Cao đẳng nghề
Nông nghiệp
 
 
40620101
50620101
40620102
 
40620103
50620103
40620104
50620104
40620105
50620105
40620106
50620106
40620107
50620107
40620108
50620108
Chọn và nhân giống cây trồng
40620109
50620109
40620110
50620110
Lâm nghiệp
 
 
40620201
50620201
40620202
50620202
40620203
50620203
40620204
50620204
Thủy sản
 
 
40620301
50620301
40620302
50620302
40620303
50620303
40620304
50620304
Khuyến ngư
40620305
 
Dịch vụ thú y
 
 
40640201
50640201
Sản xuất thuốc thú y
 
 
Sản xuất thuốc thú y
40640301
50640301
 

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn