NGÔN NGỮ, BÁO CHÍ, THÔNG TIN, XUẤT BẢN - HỌC NGHỀ - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

NGÔN NGỮ, BÁO CHÍ, THÔNG TIN, XUẤT BẢN

Dưới đây là danh mục các nghề đào tạo thuộc các nhóm nghề Phiên dịch, Báo chí, Thông tin, Văn thư lưu trữ, Xuất bản…

Tên gọi của nghề
Mã nghề
Trung cấp nghề
Cao đẳng nghề
Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài
 
 
Phiên dịch tiếng Anh hàng không
40220201
50220201
40220202
50220202
40220203
50220203
Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương mại
40220204
50220204
Phiên dịch tiếng Đức kinh tế, thương mại
40220205
50220205
Xã hội học và nhân học
 
 
Giáo dục đồng đẳng
40310301
50310301
Báo chí và truyền thông
 
 
Phóng viên, biên tập đài cơ sở
40320101
50320101
Thông tin - Thư viện
 
 
Thư viện
40320201
50320201
Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng
 
 
40320301
50320301
40320302
50320302
40320303
50320303
Bảo tàng
40320304
50320304
Văn thư - lưu trữ
40320305
 
Xuất bản - Phát hành
 
 
Phát hành xuất bản phẩm
40320401
50320401
 
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn