Mã trường THPT và tương đương tại tỉnh TUYÊN QUANG - Mã trường THPT - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

Mã trường THPT và tương đương tại tỉnh TUYÊN QUANG

Tỉnh
Trường
Tên Trường
Địa chỉ
Khu vực
09
008
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang
Ph. Nông Tiến, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
1
09
009
THPT Chuyên tỉnh
Ph. Minh Xuân, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
1
09
010
THPT Tân Trào
Ph. Tân Quang, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
1
09
011
THPT Ỷ La
Ph.Tân Hà, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
1
09
012
THPT Nguyễn Văn Huyên
xã An Tường, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
1
09
013
THPT Sông Lô
xã Đội Cấn, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
1
09
014
Trung tâm GDTX-HN tỉnh
Ph. Tân Quang, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
1
09
015
THPT Thượng Lâm
Xã Thượng Lâm, H. Lâm Bình, Tuyên Quang
1
09
037
THPT Lâm Bình
Xã Lăng Can, H.Lâm Bình, Tuyên Quang
1
09
016
THPT Na Hang
TT Na Hang, H. Na Hang, Tuyên Quang
1
09
017
THPT Yên Hoa
Xã Yên Hoa, Na Hang, Tuyên Quang
1
09
018
THPT Chiêm Hóa
TT. Vĩnh Lộc, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang
1
09
019
THPT Kim Bình
Xã Kim Bình, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang
1
09
020
THPT Minh Quang
Xã Minh Quang, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang
1
09
021
THPT Hà Lang
Xã Hà Lang, H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang
1
09
022
THPT Đầm Hồng
Xã Ngọc Hội, H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang
1
09
023
THPT Hòa Phú
Xã Hòa Phú, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang
1
09
024
THPT Hàm Yên
TT. Tân Yên, H. Hàm Yên, Tuyên Quang
1
09
025
THPT Phù Lưu
Xã Phù Lưu, Hàm Yên, Tuyên Quang
1
09
026
THPT Thái Hòa
Xã Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang
1
09
027
THPT Xuân Huy
Xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang
1
09
028
THPT Trung Sơn
Xã Trung Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang
1
09
029
THPT Xuân Vân
Xã Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang
1
09
030
THPT Tháng 10
Xã Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang
1
09
031
THPT Sơn Dương
TT. Sơn Dương, H. Sơn Dương, Tuyên Quang
1
09
032
THPT Kim Xuyên
Xã Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang
1
09
033
THPT ATK Tân Trào
Xã Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang
1
09
034
THPT Đông Thọ
Xã Đông Thọ, Sơn Dương, Tuyên Quang
1
09
035
THPT Kháng Nhật
Xã Kháng Nhật, Sơn Dương, Tuyên Quang
1
09
036
THPT Sơn Nam
Xã Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang
1
 
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ