Mã trường THPT và tương đương tại tỉnh SƠN LA - Mã trường THPT - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

Mã trường THPT và tương đương tại tỉnh SƠN LA

Mã Tỉnh
Mã Trường
Tên Trường
Địa chỉ
Khu vực
14
001
TTGDTX Thành phố Sơn La
Phường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La
1
14
002
Trường THPT Tô Hiệu
Phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La
1
14
003
Trường THPT Chiềng Sinh
Phường Chiềng Sinh -TP. Sơn La
1
14
004
Trường THPT Chuyên
Phường Chiềng Sinh -Thành phố Sơn La
1
14
005
Trường PTDT Nội trú tỉnh
Xã Chiềng Ngần  -TP. Sơn La
1
14
006
Trường THPT Nguyễn Du
Xã Chiềng Đen -Thành phố Sơn La
1
14
043
Phòng GD -ĐT Thành phố Sơn La
Phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La
1
14
007
Trường THPT Quỳnh Nhai
Xã Mường Giàng - Huyện Quỳnh Nhai
1
14
008
Trường THPT Mường Giôn
Xã Mường Giôn - Huyện Quỳnh Nhai
1
14
009
Trung tâm GDTX huyện Quỳnh Nhai
Xã Mường Giàng- Huyện Quỳnh Nhai
1
14
044
Phòng GD -ĐT huyện Quỳnh Nhai
Xã Mường Giàng - Huyện Quỳnh Nhai
1
14
010
Trường THPT Mường La
Thị Trấn - Huyện Mường La
1
14
011
Trường THPT Mường Bú
Xã Mường Bú - Huyện Mường La
1
14
012
Trung tâm GDTX huyện Mường La
Thị Trấn -Huyện Mường La
1
14
045
Phòng GD -ĐT huyện Mường La
Thị Trấn - Huyện Mường La
1
14
013
Trường THPT Thuận Châu
Thị Trấn - Huyện Thuận Châu
1
14
014
Trường THPT Tông Lệnh
Xã Tông Lạnh - Huyện Thuận Châu
1
14
015
Trung tâm GDTX- HD&DN huyện Thuận Châu
Thị Trấn - Huyện Thuận Châu
1
14
016
Trường THPT Bình Thuận
Xã Bình Thuận - Huyện Thuận Châu
1
14
017
Trường THPT Co Mạ
Xã Co Mạ - Huyện Thuận Châu
1
14
046
Phòng GD -ĐT huyện Thuận Châu
Thị Trấn - Huyện Thuận Châu
1
14
018
Trường THPT Bắc Yên
Thị Trấn - Huyện Bắc Yên
1
14
019
Trung tâm GDTX huyện Bắc Yên
Thị Trấn - Huyện Bắc Yên
1
14
047
Phòng GD -ĐT huyện Bắc Yên
Thị Trấn - Huyện Bắc Yên
1
14
020
Trường THPT Phù Yên
Thị Trấn - Huyện Phù Yên
1
14
021
Trường THPT Gia Phù
Thị tứ Gia Phù - Huyện Phù Yên
1
14
022
Trung tâm GDTX- HD&DN huyện Phù Yên
Thị Trấn - Huyện Phù Yên
1
14
023
Trường THPT Tân Lang
Xã Tân Lang - Huyện Phù Yên
1
14
048
Phòng GD -ĐT huyện Phù Yên
Thị Trấn - Huyện Phù Yên
1
14
024
Trường THPT Mai Sơn
Thị Trấn Hát lót - Huyện Mai Sơn
1
14
025
Trường THPT Cò Nòi
Xã Cò Nòi - Huyện Mai Sơn
1
14
026
Trường THPT Chu Văn Thịnh
Xã Chiềng Ban - Huyện Mai Sơn
1
14
027
Trung tâm GDTX huyện Mai Sơn
Thị Trấn Hát Lót - Huyện Mai Sơn
1
14
049
Phòng GD -ĐT huyện Mai Sơn
Thị Trấn Hát Lót - Huyện Mai Sơn
1
14
028
Trường THPT Yên Châu
Thị Trấn - Huyện Yên Châu
1
14
029
Trường THPT Phiêng Khoài
Xã Phiêng Khoài - Huyện Yên Châu
1
14
030
Trung tâm GDTX huyện Yên Châu
Thị Trấn - Huyện Yên Châu
1
14
050
Phòng GD -ĐT huyện Yên Châu
Thị Trấn - Huyện Yên Châu
1
14
031
Trường THPT Sông Mã
Thị Trấn - Huyện Sông Mã
1
14
032
Trường THPT Chiềng Khương
Xã Chiềng Khương - Huyện Sông Mã
1
14
033
Trường THPT Mường Lầm
Xã Mường Lầm - Huyện Sông Mã
1
14
034
Trung tâm GDTX huyện Sông Mã
Thị Trấn - Huyện Sông Mã
1
14
051
Phòng GD -ĐT huyện Sông Mã
Thị Trấn - Huyện Sông Mã
1
14
035
Trường THPT Chiềng Sơn
Xã Chiềng Sơn - Huyện Mộc Châu
1
14
036
Trường THPT Tân Lập
Xã Tân Lập - Huyện Mộc Châu
1
14
037
Trường THPT Mộc Lỵ
Thị Trấn - Huyện Mộc Châu
1
14
038
Trường THPT Thảo Nguyên
TT Nông trường - Huyện Mộc Châu
1
14
039
Trung tâm GDTX-HN&DN Mộc Châu
TT Nông  Trường - Huyện Mộc Châu
1
14
052
Phòng GD -ĐT huyện Mộc Châu
Thị Trấn - Huyện Mộc Châu
1
14
040
Trường THPT Sốp Cộp
Xã Sốp Cộp - Huyện Sốp Cộp
1
14
041
Trung tâm GDTX- HN &DN huyện Sốp Cộp
Xã Sốp Cộp - Huyện Sốp Cộp
1
14
053
Phòng GD -ĐT huyện Sốp Cộp
Xã Sốp Cộp- Huyện Sốp Cộp
1
14
042
Trường THPT Mộc Hạ
Xã Tô Múa -Huyện Vân Hồ
1
14
054
Phòng GD - ĐT huyện Vân Hồ
Xã Vân Hồ - Huyện Vân Hồ
1
14
055
Trường THPT Vân Hồ
Xã Vân Hồ - Huyện Vân Hồ
1
 
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ