Mã trường THPT và tương đương tại tỉnh QUẢNG BÌNH - Mã trường THPT - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

Mã trường THPT và tương đương tại tỉnh QUẢNG BÌNH

Mã Tỉnh
Mã Trường
Tên Trường
Địa chỉ
Khu vực
31
002
THPT Đào Duy Từ
Phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
2
31
003
THPT Đồng Hới
Phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
2
31
004
THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
2
31
005
THPT Phan Đình Phùng
Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
2
31
006
Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh
Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
2
31
007
TT GD-DN Đồng Hới
Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
2
31
049
Cao đẳng  nghề  Quảng Bình
Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
2
31
050
TC  nghề số  9
Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
2
31
601
TT GDTX Đồng Hới
Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
2
31
602
TT KTTH HN-DN Đồng Hới
Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
2
31
009
THPT Tuyên Hoá
TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình
1
31
010
THPT Lê Trực
Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình
1
31
011
THPT Phan Bội Châu
Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình
1
31
012
THCS và THPT Bắc Sơn
Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình
1
31
013
TT GD-DN Tuyên Hoá
TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình
1
31
603
TT GDTX Tuyên Hóa
TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình
1
31
604
TT KTTH HN-DN Tuyên Hóa
TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình
1
31
015
THPT Minh Hoá
TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình
1
31
016
THCS và THPT Hoá Tiến
Xã Hóa Tiến, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình
1
31
017
TT GD-DN Minh Hoá
Xã Yên Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình
1
31
046
THCS và THPT Trung Hoá
Xã Trung Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình
1
31
605
TT GDTX Minh Hóa
TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình
1
31
606
TT KTTH HN-DN Minh Hóa
TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình
1
31
021
THPT Quang Trung
Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
1
31
023
TT GD-DN Quảng Trạch
Phường Quảng Long, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
607
THPT số 1 Quảng Trạch
TT. Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
608
THPT số 2 Quảng Trạch
Xã Quảng Hòa, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
609
THPT số 4 Quảng Trạch
TT. Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
610
TT GDTX Quảng Trạch
Xã Quảng Long, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
611
TT KTTH HN-DN Quảng Trạch
TT. Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
025
THPT số 1 Bố Trạch
TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
026
THPT số 2 Bố Trạch
Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
027
THPT số 3 Bố Trạch
Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
028
THPT số 5 Bố Trạch
TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
029
THCS và THPT Việt Trung
TT. NT Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
1
31
030
THPT số 4 Bố trạch
Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
1
31
031
TT GD-DN Bố Trạch
Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
612
TT GDTX Bố Trạch
TT. Hoàn Lão,Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
613
TT KTTH HN-DN Bố Trạch
TT. Hoàn Lão,Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
033
THPT Quảng Ninh
Xã Xuân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
034
THPT Ninh Châu
Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
035
TT GD-DN Quảng Ninh
Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
036
THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
614
TT GDTX Quảng Ninh
TT. Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
615
TT KTTH HN-DN Quảng Ninh
Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
038
THPT Lệ Thuỷ
TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
039
THPT Hoàng Hoa Thám
TT. NT Lệ Ninh, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
1
31
040
THPT Trần Hưng Đạo
Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
1
31
041
THPT  Nguyễn  Chí Thanh
TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
042
TT GD-DN Lệ Thuỷ
TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
043
THPT KT Lệ Thuỷ
Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
045
THCS và THPT Dương Văn An
Xã Thanh Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
616
TT GDTX Lệ Thủy
TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
617
TT KTTH HN-DN Lệ Thủy
Xã Mai Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
019
THPT Lương Thế Vinh
Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
2
31
020
THPT Lê Hồng Phong
Xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
2
31
022
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
2
31
044
THPT Lê Lợi
Xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
1
31
051
TT GD-DN Ba Đồn
Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
2
31
052
THPT Lê Quý Đôn
TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
053
THPT Hùng Vương
Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
054
THPT Trần Phú
Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
055
THPT Nguyễn Trãi
Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
1
31
056
THPT Ngô Quyền
TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
2NT
31
057
THCS và THPT Chu Văn An
Phường Phú Hải, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
2
31
618
THPT Số 3 Quảng Trạch
Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
1
31
619
THPT Số 5 Quảng Trạch
Xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
1
31
620
THPT Chuyên Quảng Bình
Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
2
 
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ