Mã trường THPT và tương đương tại tỉnh PHÚ THỌ - Mã trường THPT - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

Mã trường THPT và tương đương tại tỉnh PHÚ THỌ

Mã Tỉnh
Mã Trường
Tên Trường
Địa chỉ
Khu vực
15
001
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Phường Tân Dân, TP. Viêt Trì
2
15
002
Trường THPT Việt Trì
Phường Gia Cẩm, TP. Viêt Trì
2
15
003
Trường THPT Công nghiệp Việt Trì
Phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì
2
15
004
Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì
Phường Vân Phú, TP. Việt Trì
2
15
005
Trường THPT Nguyễn Tất Thành
Phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì
2
15
006
Trường THPT Vũ Thê Lang
Phường Tân Dân, TP. Việt Trì
2
15
007
Trường PT Hermann Gmeiner Việt Trì
Phường Dữu Lâu, TP. Viêt Trì
2
15
008
Trường THPT Trần Phú
Phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì
2
15
009
Trung tâm GDNN-GDTX Việt Trì
Phường Gia Cẩm, TP. Viêt Trì
2
15
060
Trung tâm KTTH-HN tỉnh Phú Thọ
Phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì
2
15
063
Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ
Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì
2
15
066
Trường Trung cấp Nghề Công nghệ và Vận tải Phú Thọ
Phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì
2
15
068
Trường Trung cấp Nghề Herman Gmeiner Việt Trì
Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì
2
15
069
Trường Trung cấp nghề Bách khoa Phú Thọ
Phường Tiên Cá,t thành phố Việt Trì
2
15
070
Trường Trung cấp nghề Công nghệ, Du lịch và dịch vụ Phú Nam
Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì
2
15
071
Trường THPT Lê Quý Đôn
Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì
2
15
073
Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm
Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì
2
15
075
Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ
Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì
2
15
076
Trường THPT Dân lập Âu cơ
Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì
2
15
077
Trường THPT Dân lập Vân Phú
Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì
2
15
087
Trường THPT Bán công Công nghiệp Việt Trì
Phường Thanh miếu, thành phố Việt Trì
2
15
010
Trường THPT Hùng Vương
Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ
2
15
011
Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ
Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ
2
15
012
Trường THPT Thị xã Phú Thọ
Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ
2
15
013
Trường THPT Trường Thịnh
Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ
2
15
014
Trung tâm GDNN-GDTX Thị xã Phú Thọ
Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ
2
15
061
Trung tâm KTTH-HN thị xã Phú Thọ
Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ
2
15
065
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ
2
15
074
Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ
Phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ
2
15
078
Trường THPT Bán Công Hùng Vương
Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ
2
15
015
Trường THPT Đoan Hùng
Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng
1
15
016
Trường THPT Chân Mộng
Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng
1
15
017
Trường THPT Quế Lâm
Xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng
1
15
018
Trung tâm GDNN-GDTX Đoan Hùng
Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng
1
15
079
Trường THPT Bán Công Đoan Hùng
Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng
1
15
019
Trường THPT Thanh Ba
Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba
1
15
020
Trường THPT Yển Khê
Xã Yển Khê, huyện Thanh Ba
1
15
021
Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Ba
Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba
1
15
062
Trường Cao đẳng nghề cơ điện Phú Thọ
Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba
1
15
080
Trường THPT Bán Công Thanh Ba
Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba
1
15
022
Trường THPT Hạ Hoà
Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hoà
1
15
023
Trường THPT Vĩnh Chân
Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hoà
1
15
024
Trường THPT Xuân áng
Xã Xuân áng, huyện Hạ Hoà
1
15
025
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hoà
1
15
026
Trung tâm GDNN-GDTX Hạ Hoà
Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hoà
1
15
027
Trường THPT Cẩm Khê
Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê
1
15
028
Trường THPT Hiền Đa
Xã Hiền Đa, huyện Cẩm Khê
2NT
15
029
Trường THPT Phương Xá
Xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê
2NT
15
030
Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Khê
Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê
1
15
081
Trường THPT Bán Công Cẩm Khê
Thị trấn Sông thao, huyện Cẩm Khê
1
15
031
Trường THPT Yên Lập
Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập
1
15
032
Trường THPT Lương Sơn
Xã Lương Sơn, huyện Yên Lập
1
15
033
Trường THPT Minh Hoà
Xã Minh Hòa, huyện Yên Lập
1
15
034
Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lập
Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập
1
15
035
Trường THPT Thanh Sơn
Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn
1
15
036
Trường THPT Văn Miếu
Xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn
1
15
037
Trường THPT Hương Cần
Xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn
1
15
038
Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn
Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn
1
15
067
Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ
Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn
1
15
082
Trường THPT Bán Công Thanh Sơn
Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh Sơn
1
15
039
Trường THPT Phù Ninh
Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh
1
15
040
Trường THPT Tử Đà
Xã Tử Đà, huyện Phù Ninh
2NT
15
041
Trường THPT Trung Giáp
Xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh
1
15
042
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh
1
15
043
Trung tâm GDNN-GDTX Phù Ninh
Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh
1
15
064
Trường Cao đẳng nghề Giấy và Cơ điện
Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh
1
15
083
Trường THPT Bán Công Phù Ninh
Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh
1
15
084
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thị trấn Phong Châu, H. Phù Ninh
1
15
044
Trường THPT Long Châu Sa
Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao
2NT
15
045
Trường THPT Phong Châu
Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao
1
15
046
Trường THPT Lâm Thao
Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao
2NT
15
047
Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao
Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao
2NT
15
048
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất
Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao
1
15
072
Trường ĐH Công nghiệp Việt trì
Xã Tiên Kiên, H. Lâm Thao
1
15
085
Trường THPT Bán Công Phong Châu
Thị trấn Hùng Sơn, H. Lâm Thao
1
15
049
Trường THPT Tam Nông
Xã Hương Nộn, huyện Tam Nông
1
15
050
Trường THPT Mỹ Văn
Xã Mỹ Văn, huyện Tam Nông
2NT
15
051
Trường THPT Hưng Hoá
Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông
1
15
052
Trung tâm GDNN-GDTX Tam Nông
Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông
1
15
086
Trường THPT Bán Công Tam Nông
Xã Hương Nộn, H. Tam Nông
1
15
053
Trường THPT Thanh Thuỷ
Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thuỷ
1
15
054
Trường THPT Trung Nghĩa
Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thuỷ
1
15
055
Trường THPT Tản Đà
Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thuỷ
1
15
056
Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Thuỷ
Xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ
1
15
057
Trường THPT Minh Đài
Xã Minh Đài, huyện Tân Sơn
1
15
058
Trường THPT Thạch Kiệt
Xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn
1
15
059
Trung tâm GDNN-GDTX Tân Sơn
Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn
1
 
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ