Mã trường THPT và tương đương tại tỉnh LÀO CAI - Mã trường THPT - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

Mã trường THPT và tương đương tại tỉnh LÀO CAI

Tỉnh
Trường
Tên Trường
Địa chỉ
Khu vực
08
001
THPT số 1 huyện Bảo Thắng
Thị trấn Phố Lu - huyện Bảo Thắng
1
08
002
THPT số 2 huyện Bảo Thắng
Xã Xuân Giao - huyện Bảo Thắng
1
08
003
THPT số 3 huyện Bảo Thắng
Thị trấn Phong Hải - huyện Bảo Thắng
1
08
004
THPT số 1 huyện Bảo Yên
Thị trấn Phố Ràng - huyện Bảo Yên
1
08
005
THPT số 2 huyện Bảo Yên
Xã Bảo Hà - huyện Bảo Yên
1
08
006
THPT số 3 huyện Bảo Yên
Xã Nghĩa Đô - huyện Bảo Yên
1
08
007
THPT số 1 huyện Bát Xát
Thị trấn Bát Xát - huyện Bát Xát
1
08
008
THPT số 2 huyện Bát Xát
Xã Bản Vược - huyện Bát Xát
1
08
009
THCS và THPT huyện Bát Xát
Xã Mường Hum - huyện Bát Xát
1
08
010
THPT số 1 huyện Bắc Hà
Thị trấn Bắc Hà - huyện Bắc Hà
1
08
011
THPT số 2 huyện Bắc Hà
Xã Bảo Nhai - huyện Bắc Hà
1
08
012
PTDTNT THCS&THPT huyện Bắc Hà
Thị trấn Bắc Hà - huyện Bắc Hà
1
08
013
THPT số 1 Tp Lào Cai
Phường Cốc Lếu - Tp. Lào Cai
1
08
014
THPT số 2 Tp Lào Cai
Phường Bình Minh - Tp. Lào Cai
1
08
015
THPT số 3 Tp Lào Cai
Phường Duyên Hải - Tp. Lào Cai
1
08
016
THPT số 4 Tp Lào Cai
Xã Cam Đường - Tp. Lào Cai
1
08
017
THPT DTNT tỉnh
Phường Kim Tân -Tp. Lào Cai
1
08
018
THPT Chuyên tỉnh Lào Cai
Phường Bắc Cường - TP. Lào Cai
1
08
019
THPT số 1 huyện Mường Khương
Thị trấn Mường Khương - huyện Mường Khương
1
08
020
THPT số 2 huyện Mường Khương
Xã Bản Lầu - huyện Mường Khương
1
08
021
THPT số 3 huyện Mường Khương
Xã Cao Sơn - huyện Mường Khương
1
08
022
PTDTNT THCS&THPT huyện Mường Khương
Thị trấn Mường Khương - huyện Mường Khương
1
08
023
THPT số 1 huyện Sa Pa
Thị trấn Sa Pa - huyện Sa Pa
1
08
024
THPT số 2 huyện Sa Pa
Xã Bản Hồ - huyện Sa Pa
1
08
025
PTDTNT THCS&THPT huyện Sa Pa
Thị trấn Sa Pa - huyện Sa Pa
1
08
026
THPT số 1 huyện Si Ma Cai
Xã Si Ma Cai - huyện Si Ma Cai
1
08
027
THPT số 2 huyện Si ma cai
Xã Sín Chéng - huyện Si ma cai
1
08
028
PTDTNT THCS&THPT huyện Si Ma Cai
Xã Si Ma Cai - huyện Si Ma Cai
1
08
029
THPT số 1 huyện Văn Bàn
Thị trấn Khánh Yên - huyện Văn Bàn
1
08
030
THPT số 2 huyện Văn Bàn
Xã Võ Lao - huyện Văn Bàn
1
08
031
THPT số 3 huyện Văn Bàn
Xã Dương Quỳ - huyện Văn Bàn
1
08
032
THPT số 4 huyện Văn Bàn
Khánh Yên Hạ - huyện Văn Bàn
1
08
033
TT DN&GDTX huyện Bảo Thắng
Thị trấn Phố Lu - huyện Bảo Thắng
1
08
034
TT DN&GDTX huyện Bảo Yên
Thị trấn Phố Ràng - huyện Bảo Yên
1
08
035
TT DN&GDTX huyện Bát Xát
Thị trấn Bát Xát - huyện Bát Xát
1
08
036
TT DN&GDTX huyện Bắc Hà
Xã Na Hối - huyện Bắc Hà
1
08
037
TT DN&GDTX TP Lào Cai
Phường Nam Cường - TP. Lào Cai
1
08
038
TT KTTH-HNDN&GDTX tỉnh
Phường Kim Tân - Tp. Lào Cai
1
08
039
TT DN&GDTX huyện Mường Khương
Thị trấn Mường Khương - huyện Mường Khương
1
08
040
TT DN&GDTX huyện Sa Pa
Thị trấn Sa Pa - huyện Sa Pa
1
08
041
TT DN&GDTX huyện Si Ma Cai
Xã Si Ma Cai - huyện Si Ma Cai
1
08
042
TT DN&GDTX huyện Văn Bàn
Thị trấn Khánh Yên - huyện Văn Bàn
1
08
043
TT GDTX huyện Bảo Thắng
Thị trấn Phố Lu - huyện Bảo Thắng
1
08
044
TT GDTX huyện Bảo Yên
Thị trấn Phố Ràng - huyện Bảo Yên
1
08
045
TT GDTX huyện Bát Xát
Thị trấn Bát Xát - huyện Bát Xát
1
08
046
TT GDTX huyện Bắc Hà
Xã Na Hối - huyện Bắc Hà
1
08
047
TT GDTX số 1 TP Lào Cai
Phường Duyên Hải - Tp. Lào Cai
1
08
048
TT GDTX số 2 TP Lào Cai
Phường Thống Nhất - Tp. Lào Cai
1
08
049
TT GDTX huyện Mường Khương
Thị trấn Mường Khương - huyện Mường Khương
1
08
050
TT GDTX huyện Sa Pa
Thị trấn Sa Pa - huyện Sa Pa
1
08
051
TT GDTX huyện Si Ma Cai
Xã Si Ma Cai - huyện Si Ma Cai
1
08
052
TT GDTX huyện Văn Bàn
Thị trấn Khánh Yên - huyện Văn Bàn
1
08
053
CĐ nghề tỉnh Lào Cai
Phường Bắc Cường - Tp. Lào Cai
1
08
054
Trung cấp Y tế Lào Cai
Phường Bắc Cường - Tp. Lào Cai
1
08
055
PTDTNT THCS&THPT huyện Bảo Thắng
Thị trấn Phố Lu - huyện Bảo Thắng
1
08
056
PTDTNT THCS&THPT huyện Bảo Yên
Thị trấn Phố Ràng - huyện Bảo Yên
1
08
057
PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát
Thị trấn Bát Xát - huyện Bát Xát
1
08
058
PTDTNT THCS&THPT huyện Văn Bàn
Thị trấn Khánh Yên - huyện Văn Bàn
1
 
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ