Mã trường THPT và tương đương tại tỉnh LAI CHÂU - Mã trường THPT - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

Mã trường THPT và tương đương tại tỉnh LAI CHÂU

Tỉnh
Trường
Tên Trường
Địa chỉ
Khu vực
07
001
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Phường Đoàn Kết -TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu
1
07
002
THPT Thành Phố
Phường Tân Phong - TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu
1
07
003
THPT Quyết Thắng
Xã Nậm Lỏong-  TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu
1
07
022
THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh
Phường Quyết Thắng - TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu
1
07
030
Trung tâm GDTX - Hướng nghiệp Tỉnh
Phường Quyết Thắng -TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu
1
07
040
Trường Trung cấp nghề  Lai Châu
Phường Quyết Thắng  - TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu
1
07
004
THPT Bình Lư
TT Tam Đường - huyện Tam Đường-  Lai Châu
1
07
031
Trung tâm GDTX huyện Tam Đường
TT Tam Đường - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu
1
07
026
PTDTNT huyện Tam Đường
TT Tam Đường - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu
1
07
005
THPT Phong Thổ
TT Phong Thổ - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu
1
07
006
THPT Mường So
Xã Mường So - huyện Phong Thổ - huyện Lai Châu
1
07
007
THPT Dào San
Xã Dào San - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu
1
07
032
Trung tâm GDTX huyện Phong Thổ
TT Phong Thổ - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu
1
07
008
THPT Sìn Hồ
TT Sìn Hồ - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu
1
07
009
THPT Nậm Tăm
Xã Nậm Tăm - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu
1
07
024
PT DTNT huyện Sìn Hồ
TT Sìn Hồ - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu
1
07
033
Trung tâm GDTX huyện Sìn Hồ
Xã Phăng Xô Lin - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu
1
07
010
THPT Mường Tè
TT Mường Tè - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu
1
07
023
THPT Dân tộc Nội trú Ka Lăng
Xã Ka Lăng - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu
1
07
034
Trung tâm GDTX Mường Tè
TT Mường Tè - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu
1
07
011
THPT Than Uyên
TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu
1
07
012
THPT Mường Than
Xã Phúc Than - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu
1
07
013
THPT Mường Kim
Xã Mường Kim - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu
1
07
025
PT DTNT huyện Than  Uyên
TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu
1
07
035
Trung tâm GDTX huyện Than Uyên
TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu
1
07
014
THPT Tân Uyên
TT Tân Uyên - huyện Tân Uyên  tỉnh Lai Châu
1
07
015
THPT Trung Đồng
Xã Trung Đồng - huyện Tân Uyên - tỉnh Lai Châu
1
07
036
Trung tâm GDTX huyện Tân Uyên
TT Tân Uyên - huyện Tân Uyên - tỉnh Lai Châu
1
07
016
THPT Nậm Nhùn
Xã Nậm Hàng  - huyện Nậm Nhùn - tỉnh Lai Châu
1
07
027
PTDTNT huyện Nậm Nhùn
Xã Nậm Hàng - huyện Nậm Nhùn - tỉnh Lai Châu
1
07
027
PTDTNT huyện Nậm Nhùn
Xã Nậm Hàng - huyện Nậm Nhùn - tỉnh Lai Châu
1
 
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ