Mã trường THPT và tương đương tại tỉnh ĐỒNG THÁP - Mã trường THPT - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

Mã trường THPT và tương đương tại tỉnh ĐỒNG THÁP

Mã Tỉnh
Mã Trường
Tên Trường
Địa chỉ
Khu vực
50
001
THPT Châu Thành 1
Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp
2NT
50
002
THPT Châu Thành 2
TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp
2NT
50
003
THPT Tân Phú Trung
Xã Tân Phú Trung, H. Châu Thành, Đồng Tháp
2NT
50
004
THPT Nha Mân
Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp
2NT
50
053
TT Dạy nghề - GDTX Châu Thành
TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp
2NT
50
005
THPT Lai Vung 1
Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp
2NT
50
006
THPT Lai Vung 2
Xã Tân Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp
2NT
50
007
THPT Lai Vung 3
Xã Tân Thành, H. Lai Vung, Đồng Tháp
2NT
50
008
THPT Phan Văn Bảy
Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp
2NT
50
054
TT Dạy nghề - GDTX Lai Vung
Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp
2NT
50
009
THPT Lấp Vò 1
TTr. Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp
2NT
50
010
THPT Lấp Vò 2
Xã Tân Mỹ, H.Lấp Vò, Đồng Tháp
2NT
50
011
THPT Lấp Vò 3
Xã Long Hưng B, H.Lấp Vò, Đồng Tháp
2NT
50
012
THPT Nguyễn Trãi
TTr. Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp
2NT
50
013
THCS & THPT Bình Thạnh Trung
Xã Bình Thạnh Trung, H. Lấp Vò, Đồng Tháp
2NT
50
055
TT Dạy nghề - GDTX Lấp Vò
Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp
2NT
50
014
THPT Thành phố Sa Đéc
Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
2
50
015
THPT Nguyễn Du
Phường An Hoà, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
2
50
016
THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu
Xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
2
50
048
TT GDTX thành phố Sa Đéc
Phường 2, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
2
50
060
CĐ nghề Đồng Tháp
Phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
2
50
017
THPT thành phố Cao Lãnh
Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
2
50
018
THPT Trần Quốc Toản
Phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
2
50
019
THPT Kỹ Thuật
Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp
2
50
020
THPT Đỗ Công Tường
Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
2
50
021
THPT Thiên Hộ Dương
Phường 6, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
2
50
022
Năng khiếu TDTT
Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
2
50
023
THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu
Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
2
50
049
TT GDTX - KTHN tỉnh Đồng Tháp
Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
2
50
061
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng Tháp
Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
2
50
065
CĐ Nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô
Phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình.
2
50
024
THPT Cao Lãnh 1
TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp
2NT
50
025
THPT Cao Lãnh 2
Xã Mỹ Long, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp
2NT
50
026
THPT Thống Linh
Xã Phương Trà, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp
2NT
50
027
THPT Kiến Văn
Xã Mỹ Hội, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp
2NT
50
028
THCS và THPT Nguyễn Văn Khải
Xã Bình Hàng Trung, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp
2NT
50
056
TT Dạy nghề - GDTX H.Cao Lãnh
TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp
2NT
50
029
THPT Tháp Mười
TTr. Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp
2NT
50
030
THPT Trường Xuân
Xã Trường Xuân, H.Tháp Mười, Đồng Tháp
2NT
50
031
THPT Mỹ Quý
Xã Mỹ Quý, H.Tháp Mười, Đồng Tháp
2NT
50
032
THPT Đốc Binh Kiều
TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp
2NT
50
033
THPT Phú Điền
Xã Phú Điền, H. Tháp Mười, Đồng Tháp
2NT
50
050
Trung cấp nghề - GDTX Tháp Mười
TTr. Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp
2NT
50
062
Trường TC Nghề Tháp Mười
TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp
2NT
50
034
THPT Tam Nông
Xã Phú Ninh, H.Tam Nông, Đồng Tháp
2NT
50
035
THPT Tràm Chim
TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp
2NT
50
036
THCS và THPT  Hòa Bình
Xã  Hòa  Bình , H.  Tam Nông, Đồng Tháp
2NT
50
057
TT Dạy nghề - GDTX Tam Nông
TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp
2NT
50
037
THPT Thanh Bình 1
TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp
2NT
50
038
THPT Thanh Bình 2
Xã Tân Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp
2NT
50
039
THPT Trần Văn Năng
TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp
2NT
50
051
Trung cấp nghề - GDTX Thanh Bình
TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp
2NT
50
063
Trung cấp nghề Thanh Bình
TTr. Thanh Bình, H. Thanh Bình, Đồng Tháp
2NT
50
040
THPT Hồng Ngự 1
Phường An Lộc,TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp
2
50
041
THPT Chu Văn An
Phường An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp
2
50
052
Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự
Xã An Bình A, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp
2
50
064
Trường TC Nghề Hồng Ngự
Phường An Lộc, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp
2
50
042
THPT Hồng Ngự 2
Xã Phú Thuận A, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp
2NT
50
043
THPT Hồng Ngự 3
Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp
2NT
50
044
THPT Long Khánh A
Xã Long Khánh A, H. Hồng Ngự, Đồng Tháp
2NT
50
058
TT Dạy nghề - GDTX  huyện Hồng Ngự
Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp
2NT
50
045
THPT Tân Hồng
TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp
2NT
50
046
THPT Giồng Thị Đam
Xã An Phước, H.Tân Hồng, Đồng Tháp
2NT
50
047
THPT Tân Thành
Xã Tân Thành A  H. Tân Hồng, Đồng Tháp
2NT
50
059
TT Dạy nghề - GDTX Tân Hồng
TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp
2NT
50
066
Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp
Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
2
50
067
TT GDTX Châu Thành
TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp
2NT
50
068
TT GDTX Lai Vung
TTr. Lai Vung, H.Lai Vung, Đồng Tháp
2NT
50
069
TT GDTX Lấp Vò
Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp
2NT
50
070
TT GDTX huyện Cao Lãnh
TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp
2NT
50
071
TT GDTX Tháp Mười
TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp
2NT
50
072
TT GDTX Tam Nông
TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp
2NT
50
073
TT GDTX Thanh Bình
TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp
2NT
50
074
TT GDTX TX Hồng Ngự
Phường An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp
2
50
075
TT GDTX huyện Hồng Ngự
Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp
2NT
50
076
TT GDTX Tân Hồng
TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp
2NT
50
077
THPT thị xã Sa Đéc
Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
2

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ