MÓC THỦ CÔNG - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

MÓC THỦ CÔNG

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề:
+ Trình bày được mẫu móc hoặc sơ đồ móc;
+ Mô tả được tính chất và công dụng của các loại nguyên liệu (Sợi cotong, sợi Vitco, chỉ Phong phú, các loại sợi len, các loại hạt nhựa, hạt Kim sa);
+ Trình bày được kích thước và công dụng các loại kim móc; cấu tạo, công dụng của kéo bấm; cách  đọc số đo trên thước dây;
+ Nắm bắt được được phương pháp quấn, móc chỉ và phương pháp móc các kiểu cơ bản: Móc mũi đơn giản; móc mũi móc kép;
+ Mô tả được các móc mũi Kết và mũi Bông dâu;
+ Trình bày được móc mũi móc chùm và móc mũi hạt và con sò, móc mũi móc kép ngoặc;
+ Nắm bắt được nối chỉ và kết thúc mẫu móc;
+ Trình bày được phương pháp móc các loại hoa (hoa Cúc, hoa Đồng tiền, hoa Đồng xu, hoa Thược dược, hoa Hồng, hoa Chong chóng ) ;
+ Trình bày được phương pháp móc một số kiểu mũ (mũ trẻ em, mũ có tai, mũ vuông em bé).
2- Kỹ năng nghề:
+ Lựa chọn được dụng cụ phù hợp với mẫu móc hoặc sơ đồ móc;
+ Lựa chọn được nguyên liệu phù hợp với mẫu móc hoặc sơ đồ móc;
+ Quan sát được rõ ràng cấu tạo mẫu móc, màu sắc, tính chất nguyên liệu sử dụng;
+ Thực hiện thành thạo các động tác: Quấn chỉ, móc chỉ, kéo chỉ, đặt kim, đâm kim, bắt chỉ, đổi chỉ, vắt đầu chỉ, dấu đầu chỉ, cắt chỉ, dấu đoạn chỉ dư ;
+ Móc được các mũi móc đơn giản , móc mũi móc kép,  móc mũi Kết và mũi Bông dâu;
+ Móc được  mũi móc chùm, móc mũi hạt và con sò;
+ Móc được mũi móc kép ngoặc ;
+ Thao tác được việc  nối chỉ và kết thúc mẫu móc;
+ Thao tác thành thạo các phần việc khi móc các loại hoa như hoa đồng tiền, hoa đồng xu, hoa Thược dược, hoa hồng, hoa Chong chóng.
+ Thao tác thành thạo các phần việc khi móc các loại mũ vuông em bé, mũ có quai.
3- Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp người học làm việc ở các cở sở sau đây:
- Làm thợ thủ công trong các doanh nghiệp nghề móc thủ công;
- Làm thợ thủ công trong các tổ sản xuất tại các địa phương hoặc tại các làng nghề;
- Tự tổ chức kinh doanh nghề móc thủ công tại các hộ gia đình, gia công sản phẩm cho các doanh nghiệp hoặc trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng.
4- Nội dung các môn học chính
* Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu
- Chuẩn bị dụng cụ trong nghề móc thủ công
- Chuẩn bị nguyên liệu trong nghề móc thủ công
* Móc các kiểu cơ bản 
- Móc mũi đơn giản: Tạo vòng chỉ đầu tiên; móc mũi bính; móc mũi móc đơn.
- Móc mũi móc kép: Móc mũi kép thấp; móc mũi móc kép; móc kép đôi; móc kép ba.
- Móc mũi kết và mũi bông dâu: Móc mũi kết; móc mũi bông dâu kiểu 1; móc mũi bông dâu kiểu 2; móc mũi bông dâu kiểu 3 
- Móc mũi móc chùm: Móc mũi chùm 2; móc mũi chùm 3; móc chùm kép thấp; móc chùm móc kép.
- Móc mũi hạt và con sò: Móc mũi hạt đậu; móc mũi hạt ngô; móc mũi con sò.
- Móc mũi móc kép ngoặc: Móc kép sa ngoặc trước; móc kép ngoặc sau
- Nối chỉ và kết thúc mẫu: Nối chỉ vào cùng hàng; nối chỉ trên hai hàng; nối chỉ vào giữa hàng; kết thúc mẫu móc.
* Móc hoa
- Móc hoa cúc
- Móc hoa đồng tiền
- Móc hoa đồng xu
- Móc hoa Thược dược
- Móc hoa hồng
- Móc hoa Chong chóng
* Móc mũ
- Móc mũ trẻ em
- Móc mũ có tai
- Móc mũ vuông em bé
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ