LÀM VÓC, VẼ ĐỒ NÉT - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

LÀM VÓC, VẼ ĐỒ NÉT

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ
1 - Kiến thức nghề:
+ Mô tả được công dụng, cách gọt sửa thép sơn, làm bút vẽ, mài sửa dao trổ, mo sừng, bay xương;
+ Trình bày được cách sử dụng dụng cụ thủ công dùng trong nghề làm vóc, vẽ đồ nét;
+ Mô tả được phương pháp phân loại sơn sống, sơn chín;
+  Trình bày được phương pháp chuẩn bị mầu vẽ tranh đồ nét;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật làm vóc vẽ đồ nét hoa văn trang trí;
+ Mô tả được phương pháp sửa cốt, bó vải, bó sơn, hom sơn, lót sơn, nghiên cứu mẫu, can bản vẽ lên vóc, vẽ đồ nét, phủ sơn, toat sơn, đánh bóng, lau xi hoa văn trang trí;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật làm vóc  vẽ đồ nét tranh người;
+ Mô tả được phương pháp sửa cốt, bó vải, bó sơn, hom sơn, lót sơn, nghiên cứu mẫu, can bản vẽ lên vóc, vẽ đồ nét, phủ sơn, toat sơn, đánh bóng, lau xi tranh người
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật làm vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh;
+ Mô tả được phương pháp sửa cốt, bó vải, bó sơn, hom sơn, lót sơn, nghiên cứu mẫu, can bản vẽ lên vóc, vẽ đồ nét, phủ sơn, toát sơn, đánh bóng, lau xi tranh phong cảnh.
2- Kỹ năng nghề:
+ Gọt sửa thép sơn, làm bút vẽ, mài sửa dao trổ, mo sừng, bay xương đảm bảo kỹ thuật;
+ Sử dụng được các dụng cụ thủ công dùng trong nghề làm vóc, vẽ đồ nét;
+ Phân loại được sơn sống, sơn chin chuẩn xác;
+ Chuẩn bị được mầu vẽ tranh đồ nét đảm bảo tiêu chuẩn mỹ thuật;
+ Làm vóc, vẽ đồ nét được hoa văn trang trí theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Sửa được cốt, bó vải, bó sơn, hom sơn, lót sơn, nghiên cứu mẫu, can bản vẽ lên vóc, vẽ đồ nét, phủ sơn, toát sơn, đánh bóng, lau xi được hoa văn trang trí;
+ Làm vóc, vẽ đồ nét được tranh người theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Sửa được cốt, bó vải, bó sơn, hom sơn, lót sơn, nghiên cứu mẫu, can bản vẽ lên vóc, vẽ đồ nét, phủ sơn, toát sơn, đánh bóng, lau xi được tranh người; 
+ Làm vóc, vẽ đồ nét được tranh phong cảnh theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Sửa được cốt, bó vải, bó sơn, hom sơn, lót sơn, nghiên cứu mẫu, can bản vẽ lên vóc, vẽ đồ nét, phủ sơn, toát sơn, đánh bóng, lau xi được tranh phong cảnh.
3- Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc ở các cở sở sau đây:
-  Làm công nhân sản xuất trong các doanh nghiệp sơn mài, trong các xưởng sản xuất sơn mài tại các địa phương hoặc tại các làng nghề;
- Tự tổ chức sản xuất làm vóc, vẽ đồ nét tại các gia đình, bán sản phẩm cho các doanh nghiệp hoặc trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng.
4- Nội dung các môn học chính
* Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu
- Gọt sửa thép sơn, làm bút vẽ
- Mài sửa dao trổ, mo sừng, bay xương
- Phân loại sơn sống, phân loại sơn chín
- Chuẩn bị nguyên liệu phụ
* Làm vóc, vẽ đồ nét hoa văn trang trí
- Nghiên cứu mẫu, sửa cốt làm vóc, vẽ đồ nét hoa văn trang trí
- Bó vải, bó sơn
- Hom sơn, lót sơn
- Kẹt sơn, thí sơn
- Vẽ đồ nét hoa văn trang trí
- Hoàn thiện sản phẩm làm vóc, vẽ đồ nét hoa văn trang trí
* Làm vóc, vẽ đồ nét tranh người
- Nghiên cứu mẫu, sửa cốt làm vóc,vẽ đồ nét tranh người
- Bó vải, bó sơn
- Hom sơn, lót sơn
- Kẹt sơn, thí sơn
- Vẽ đồ nét tranh người
- Hoàn thiện sản phẩm làm vóc, vẽ đồ nét tranh người
* Làm vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh
- Nghiên cứu mẫu, sửa cốt làm vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh
- Bó vải, bó sơn
- Hom sơn, lót sơn
- Kẹt sơn, thí sơn
- Vẽ đồ nét  tranh phong cảnh
- Hoàn thiện sản phẩm làm vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh
  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ