Khoảng thời gian mà bạn có - Bài học cuộc sống - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

Khoảng thời gian mà bạn có

Một video cho chúng ta cái nhìn cơ bản, tổng quát về khoảng thời gian ta dành cho những hoạt động trong cuộc đời của mình. Hi vọng xem xong video, các bạn sẽ trân trọng hơn từng giây phút cuộc đời, những giây phút đẹp đẽ đã qua và những giây phút sắp tới...

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn