KỸ THUẬT THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y TẾ - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

KỸ THUẬT THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y TẾ

A- TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Trình bày được chức năng, cấu tạo cơ bản của thiết bị xét nghiệm y tế.
+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của thiết bị xét nghiệm y tế.
+ Viết được quy trình vận hành các thiết bị xét nghiệm y tế.
+ Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa nhỏ thiết bị xét nghiệm y tế.
+ Đề xuất các giải pháp về công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
2- Về kỹ năng nghề nghiệp:
+ Lắp đặt thiết bị xét nghiệm y tế đúng kỹ thuật.
+ Vận hành thiết bị xét nghiệm y tế đúng quy trình.
+ Thực hiện được các công việc bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ thiết bị xét nghiệm y tế.
+ Theo dõi và giám sát quá trình sửa chữa thiết bị xét nghiệm y tế của các kỹ thuật viên, chuyên gia kỹ thuật.
+ Phát hiện được các sự cố và sửa chữa được các hư hỏng thông thường của các thiết bị xét nghiệm y tế.
+ Lập sổ lý lịch máy và ghi chép theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị xét nghiệm y tế.
3- Các môn học chính
- Kỹ thuật điện
- Kỹ thuật xung
- Linh kiện điện tử
- Kỹ thuật mạch điện tử
- Kỹ thuật số
- Hình hoạ - vẽ kỹ thuật
- Kỹ thuật đo lường
- An toàn lao động
- Quản lý trang thiết bị y tế
- Máy xét nghiệm sinh hoá
- Máy xét nghiệm miễn dịch
- Máy xét nghiệm điện giải - Khí máu
- Máy xét nghiệm huyết học
- Kính hiển vi
 
B- TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Trình bày được chức năng, cấu tạo cơ bản của thiết bị xét nghiệm y tế.
+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của thiết bị xét nghiệm y tế.
+ Viết được quy trình vận hành các thiết bị xét nghiệm y tế.
+ Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa nhỏ thiết bị xét nghiệm y tế.
+ Đề xuất các giải pháp về công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
2- Kỹ năng nghề nghiệp
+ Lắp đặt thiết bị xét nghiệm y tế đúng kỹ thuật.
+ Vận hành thiết bị xét nghiệm y tế đúng quy trình.
+ Thực hiện được các công việc bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ thiết bị xét nghiệm y tế.
+ Theo dõi và giám sát quá trình sửa chữa thiết bị xét nghiệm y tế của các kỹ thuật viên, chuyên gia kỹ thuật.
+ Phát hiện được các sự cố và sửa chữa được các hư hỏng thông thường của các thiết bị xét nghiệm y tế.
+ Lập sổ lý lịch máy và ghi chép theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị xét nghiệm y tế.
3- Các môn học chính
- Tiếng Anh chuyên ngành
- Ứng dụng ma trận trong kỹ thuật xác định đỉnh trong phổ tín hiệu
- Phương pháp tính
- Xác suất và thống kê
- Vật lý ứng dụng
- Hoá sinh
- Hình hoạ -vẽ kỹ thuật
- Cơ lý thuyết
- Cơ kỹ thuật
- Kỹ thuật nhiệt
- Kỹ thuật điện
- Kỹ thuật xung
- Linh kiện điện tử
- Kỹ thuật mạch điện tử
- Kỹ thuật số
- Cấu trúc máy tính
- Kỹ thuật đo lường
- An toàn lao động
- Giải phẫu và sinh lý học cơ thể người
- Quản lý trang thiết bị y tế
- Cơ sở tự động hoá và ứng dụng trong thiết bị xét nghiệm
- Các hiện tượng quang học ứng dụng trong các máy xét nghiệm y tế
- Các phương pháp xử lý tín hiệu trong máy xét nghiệm
- Máy xét nghiệm sinh hoá
- Máy xét nghiệm miễn dịch
- Máy xét nghiệm điện giải-Khí máu
- Máy xét nghiệm huyết học
- Kính hiển vi

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn