KỸ THUẬT THIẾT BỊ HÌNH ẢNH Y TẾ - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

KỸ THUẬT THIẾT BỊ HÌNH ẢNH Y TẾ

A- TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
- Trình bày đư­ợc chức năng, cấu tạo cơ bản của các thiết bị hình ảnh y tế;
- Trình bày đ­ược nguyên lý hoạt động của thiết bị hình ảnh y tế;
- Viết đ­ược quy trình vận hành các thiết bị hình ảnh y tế;
- Lập kế hoạch bảo dư­ỡng định kỳ, sửa chữa lớn, nhỏ các thiết bị hình ảnh y tế;
- Đề xuất các giải pháp về công tác an toàn lao động và vệ sinh môi tr­ờng.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
- Lắp đặt thiết bị hình ảnh y tế đúng kỹ thuật;
- Vận hành thiết bị hình ảnh y tế đúng quy trình;
- Thực hiện đư­ợc các công việc bảo dư­ỡng th­ờng xuyên, bảo d­ưỡng định kỳ thiết bị hình ảnh y tế;
- Theo dõi và giám sát quá trình sửa chữa thiết bị hình ảnh y tế của các kỹ thuật viên, chuyên gia kỹ thuật;
- Phát hiện đ­ợc các sự cố và sửa chữa đ­ợc các h­ hỏng thông th­ờng của các thiết bị hình ảnh y tế;
- Lập sổ lý lịch máy và ghi chép theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị hình ảnh y tế.
3- Cơ hội việc làm.
Vị trí làm việc:
- Các cơ sở y tế của Nhà n­ớc;
- Các cơ sở y tế ngoài công lập;
- Các cơ sở sản xuất, sửa chữa thiết bị y tế;
- Cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế.
Nhiệm vụ.
-  Lắp đặt thiết bị kỹ thuật hình ảnh y tế đúng kỹ thuật;
-  Vận hành các thiết bị hình ảnh y tế đúng quy định;
- Thực hiện các công việc bảo dư­ỡng thư­ờng xuyên và định kỳ các thiết bị hình ảnh y tế;
- Sửa chữa đư­ợc các hư­ hỏng thông th­ờng của các thiết bị hình ảnh y tế;
- Quản lý chuyên môn:
+ Quản lý tổ vật t­ư kỹ thuật TBYT;
+ Lập lý lịch máy theo mẫu;
+ Kiểm tra, giám sát kỹ thuật viên khai thác, sử dụng thiết bị hình ảnh y tế;
+ Đề xuất và giúp cho lãnh đạo trong công tác quản lý, bảo d­ưỡng, sửa chữa thiết bị hình ảnh y tế;
+ Đề xuất và giúp cho lãnh đạo trong công tác an toàn lao động, vệ sinh môi tr­ờng;
- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật về thiết bị hình ảnh y tế:
+ Tự học tập cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới về thiết bị hình ảnh y tế;
+ Tham gia các lớp/khoá đào tạo nâng cao kỹ thuật, nghiệp vụ về thiết bị hình ảnh y tế.
4- Các môn học chính:
- Kỹ thuật điện
- Kỹ thuật xung
- Linh kiện điện tử
- Kỹ thuật mạch điện tử
- Kỹ thuật số
- Hình hoạ - vẽ kỹ thuật
- Kỹ thuật đo l­ờng
- An toàn lao động
- Quản lý trang thiết bị hình ảnh y tế
- Kỹ thuật thiết bị hình ảnh
- Thiết bị hình ảnh y tế 1
- Thiết bị hình ảnh y tế 2
- Máy X quang th­ờng qui
- Máy X quang cao tần
- Máy siêu âm
- Thực tập tại cơ sở
 
B- TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Trình bày đư­ợc tính chất vật lý của tia bức xạ đ­ợc ứng dụng trong máy X- Quang,  trong các máy chụp cắt lớp CT scanner;          
+ Trình bày đư­ợc tính chất vật lý của sóng siêu âm đ­ược ứng dụng trong máy siêu âm;
+ Trình bày đư­ợc nguyên lý tạo ảnh của các thiết bị hình ảnh y tế : Xquang,  siêu âm, cộng h­ởng từ, ...;
+ Trình bày đ­ược nguyên lý hoạt động của thiết bị Xquang, siêu âm, chụp cắt lớp, công h­ưởng từ,...;
+ Biết đư­ợc quy trình vận hành thiết bị hình ảnh y tế;
+ Lập kế hoạch quản lý, bảo d­ưỡng định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa vừa, sửa chữa nhỏ các thiết bị hình ảnh y tế và tổ chức thực hiện các công việc bảo d­ưỡng, sửa chữa;
+ Đề xuất các giải pháp về công tác an toàn lao động và vệ sinh môi tr­ờng.
2- Kỹ năng nghề nghiệp
- Lắp đặt thiết bị Xquang, siêu âm, CT scanner,... đúng kỹ thuật;
- Vận hành thiết bị hình ảnh y tế đúng quy định;
- Thực hiện đ­ược các công việc bảo dư­ỡng th­ường xuyên, bảo d­ưỡng định kỳ thiết bị;
- Phát hiện đ­ược các sự cố và sửa chữa đ­ược các hư­ hỏng thư­ờng gặp của các thiết bị hình ảnh y tế;
- Lập sổ lý lịch máy và ghi chép, theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị hình ảnh y tế.
3- Vị trí làm việc khi ra tr­ờng:
- Các cơ sở y tế của Nhà n­ớc;
- Các cơ sở y tế ngoài công lập;
- Các cơ sở  nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa thiết bị y tế;
- Các cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế;
- Các tr­ường kỹ thuật y tế.
 Nhiệm vụ:
- Lắp đặt thiết bị hình ảnh y tế đúng kỹ thuật;
- Vận hành các thiết bị hình ảnh y tế đúng qui định;
- Tổ chức, thực hiện các công việc bảo dư­ỡng th­ờng xuyên và định kỳ các thiết bị hình ảnh y tế;
- Sửa chữa đ­ược các hư­ hỏng thư­ờng gặp của các thiết bị hình ảnh y tế.
- Quản lý chuyên môn:
            + Quản lý tổ vật tư­ kỹ thuật TBYT;
            + Lập lý lịch máy theo mẫu;
            + Kiểm tra, giám sát kỹ thuật viên khai thác, sử dụng thiết bị hình ảnh y tế;
            + Đề xuất và giúp lãnh đạo trong công tác quản lý, bảo dư­ỡng, sửa chữa thiết bị hình ảnh y tế;
            + Đề xuất và giúp lãnh đạo trong công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trư­ờng;
- Học tập, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật về thiết bị hình ảnh y tế.
4- Các môn học chính
- Technical English
- Ứng dụng ma trận trong kỹ thuật thiết bị hình ảnh
- Ph­ương pháp tính
- Xác suất và thống kê
- Cơ sở lý thuyết thiết bị hình ảnh
- Hoá sinh
- Hình hoạ -vẽ kỹ thuật
- Cơ lý thuyết
- Cơ kỹ thuật
- Kỹ thuật nhiệt
- Kỹ thuật điện
- Kỹ thuật xung
- Linh kiện điện tử
- Kỹ thuật mạch điện tử
- Kỹ thuật số
- Cấu trúc máy tính
- Kỹ thuật đo lư­ờng
- An toàn lao động
- Giải phẫu và sinh lý học cơ thể ngư­ời
- Quản lý trang thiết bị hình ảnh y tế
- Kỹ thuật thiết bị hình ảnh
- Kỹ thuật xét nghiệm
- Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế
- Thiết bị hình ảnh y tế 1
- Thiết bị hình ảnh y tế 2
- Máy X quang th­ờng qui
- Máy X quang cao tần
- Máy siêu âm
 

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn