KỸ THUẬT THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Y TẾ - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

KỸ THUẬT THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Y TẾ

A. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
1- kiến thức nghề nghiệp:
+ trình bày được chức năng, cấu tạo cơ bản của các thiết bị điện tử y tế;
+ giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị điện tử y tế;
+ xác định được giải pháp kỹ thuật bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa thông thường thiết bị điện tử y tế;
+ xác định được nhiệm vụ an toàn lao động và vệ sinh môi trường
2- kỹ năng nghề nghiệp
Thành thạo trong các công việc của nghề kỹ thuật thiết bị điện tử y tế:
+ lắp đặt, thao tác đúng quy trình vận hành thiết bị;
+ lập kế hoạch và thực hiện các công việc bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ;
+ phát hiện được một số sự cố và sửa chữa được hư hỏng thông thường;
+ theo dõi nhật ký tình trạng hoạt động của thiết bị.
3. Các môn học chính
- Hình hoạ -vẽ kỹ thuật
- Kỹ thuật điện
- Kỹ thuật xung
- Linh kiện điện tử
- Kỹ thuật mạch điện tử
- Kỹ thuật số
- Kỹ thuật đo lường
- An toàn lao động
- Quản lý trang thiết bị y tế
- Dao mổ điện cao tần
- Máy ghi sóng điện tim
- Máy ghi sóng điện não
- Máy theo dõi bệnh nhân
- Máy phá rung tim
- Thiết bị trị liệu sóng ngắn
- Thực tập tại cơ sở
 
B. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Trình bày được hệ thống kiến thức giáo dục đại cương bậc cao đẳng nghề;
+ Giải thích được quan hệ giữa y sinh học với nguyên lý cơ bản của thiết bị điện tử y tế;
+ Trình bày được chức năng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện tử y tế;
+ Phân tích, lựa chọn được giải pháp xử lý các sự cố, tình huống kỹ thuật trong bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện tử y tế;
+ Đề xuất được phương án hợp tác với chuyên gia kỹ thuật;
+ Xác định được nhiệm vụ an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
2- Kỹ năng nghề nghiệp
+ Thành thạo trong các công việc của nghề kỹ thuật thiết bị điện tử y tế:
+ Lắp đặt, xây dựng quy trình vận hành thiết bị đúng kỹ thuật;
+ Thực hiện các công việc bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ thiết bị;
+ Phát hiện, phân tích và sửa chữa được các sự cố;
+ Theo dõi nhật ký tình trạng hoạt động của thiết bị;
+ Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa thiết bị cho cá nhân hoặc nhóm.
3. Các môn học chính
- Tiếng Anh chuyên ngành
- Toán ứng dụng trong kỹ thuật y sinh
- Phương pháp tính
- Xác suất và thống kê
- Vật lý ứng dụng trong kỹ thuật y sinh
- Hoá sinh
- Hình hoạ -Vẽ kỹ thuật
- Cơ lý thuyết
- Cơ kỹ thuật
- Kỹ thuật nhiệt
- Kỹ thuật điện
- Kỹ thuật xung
- Linh kiện điện tử
- Kỹ thuật mạch điện tử
- Kỹ thuật số
- Cấu trúc máy tính
- Kỹ thuật đo lường
- An toàn lao động
- Giải phẫu và sinh lý học cơ thể người
- Quản lý trang thiết bị y tế
- Kỹ thuật thiết bị hình ảnh
- Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm
- Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế
- Dao mổ điện cao tần
- Máy ghi sóng điện tim
- Máy ghi sóng điện não
- Máy theo dõi bệnh nhân
- Máy phá rung tim
- Thiết bị trị liệu sóng ngắn
- Thực tập tại cơ sở

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook