KỸ THUẬT THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN Y TẾ - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

KỸ THUẬT THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN Y TẾ

A- TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Trình bày được cơ sở y sinh về gây mê.
+ Trình bày được cơ sở sinh lý về hệ hô hấp.
+ Trình bày được cơ sở giải phẫu sinh lý thận trong cơ thể người
+ Trình bày được chức năng, cấu tạo cơ bản của các thiết bị cơ điện y tế.
+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của thiết bị y tế.
+ Biết được quy trình vận hành các thiết bị cơ điện y tế.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Lắp đặt thiết bị cơ điện y tế đúng kỹ thuật.
+ Vận hành thiết bị cơ điện y tế đúng quy trình.
+ Thực hiện được các công việc bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ thiết bị cơ điện y tế.
+ Phát hiện được các sự cố và sửa chữa được các hư hỏng thông thường của các thiết bị cơ điện y tế.
+ Lập sổ lý lịch máy và ghi chép theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị cơ điện y tế.
+ Có khả năng làm việc độc lập hoặc tổ chức làm việc theo nhóm.
3- Các môn học chính
- Kỹ thuật điện
- Kỹ thuật xung
- Linh kiện điện tử
- Kỹ thuật mạch điện tử
- Kỹ thuật số
- Hình họa – vẽ kỹ thuật
- Kỹ thuật đo lường
- An toàn lao động
- Quản lý trang thiết bị cơ điện y tế
- Thiết bị phụ trợ phòng mổ
- Nồi cất nước
- Máy răng
- Nồi hấp tiệt trùng
- Tủ sấy tiệt trùng
- Lồng ấp trẻ sơ sinh
- Thiết bị nhà giặt
- Hệ thống khí y tế
- Máy thở
- Máy gây mê kèm thở
- Hệ thống thận nhân tạo
- Thiết bị lạnh y tế
 
 
B- TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Trình bày được cơ sở y sinh về gây mê.
+ Trình bày được cơ sở sinh lý về hệ hô hấp.
+ Trình bày được cơ sở giải phẫu sinh lý thận trong cơ thể người.
+ Trình bày được chức năng, cấu tạo cơ bản của các thiết bị cơ điện y tế.
+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của thiết bị cơ điện y tế.
+ Biết được quy trình vận hành các thiết bị cơ điện y tế.
+ Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa nhỏ các thiết bị cơ điện y tế.
+ Đề xuất các giải pháp về công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Lắp đặt thiết bị cơ điện y tế đúng kỹ thuật.
+ Vận hành thiết bị cơ điện y tế đúng quy trình.
+ Thực hiện được các công việc bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ thiết bị cơ điện y tế.
+ Phát hiện được các sự cố và sửa chữa được các hư hỏng thông thường của các thiết bị cơ điện y tế.
+ Sửa chữa được các thiết bị có ứng dụng công nghệ tiên tiến.
+ Theo dõi và giám sát tham gia quá trình sửa chữa thiết bị cơ điện y tế của các chuyên gia kỹ thuật.
+ Lập sổ lý lịch máy và ghi chép theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị cơ điện y tế.
+ Có khả năng làm việc độc lập hoặc tổ chức làm việc theo nhóm.
3- Các môn học chính
- Ứng dụng ma trận trong kỹ thuật thiết bị cơ điện
- Phương pháp tính
- Xác suất và thống kê
- Vật lý ứng dụng trong thiết bị cơ điện
- Hóa sinh
- Hình họa – vẽ kỹ thuật
- Cơ lý thuyết
- Cơ kỹ thuật
- Kỹ thuật nhiệt
- Kỹ thuật điện
- Kỹ thuật xung
- Linh kiện điện tử
- Kỹ thuật mạch điện tử
- Kỹ thuật số
- Cấu trúc máy tính
- Kỹ thuật đo lường
 
- An toàn lao động
- Giải phẫu và sinh lý học cơ thể người
- Quản lý trang thiết bị cơ điện y tế
- Cơ sở kỹ thuật thiết bị cơ điện
- Kỹ thuật xét nghiệm
- Thiết bị phụ trợ phòng mổ
- Nồi cất nước
- Máy răng
- Nồi hấp tuyệt trùng
- Tủ sấy tiệt trùng
- Lồng ấp trẻ sơ sinh
- Thiết bị nhà giặt
- Hệ thống khí y tế
- Máy thở
- Máy gây mê kèm thở
- Hệ thống thận nhân tạo
- Thiết bị lạnh y tế
 

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn