KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẢM TRAI - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẢM TRAI

A- TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp.
+ Trình bày được cách chuẩn bị dụng cụ, nguyên, vật liệu dùng trong nghề sơn mài và khảm trai.
+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng các dụng cụ sơn mài và khảm trai.
+ Trình bày được qui trình kỹ thuật sơn mài.
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật khảm trai.
2- Kỹ năng nghề nghiệp
+ Sử dụng thành thạo dụng cụ gia công nền sơn mài và khảm trai.
+ Sử dụng hợp lý các loại nguyên, vật liệu vào từng loại sản phẩm.
+ Sửa chữa được các dụng cụ sơn mài và khảm trai khi bị hư hỏng.
+ Gia công được một số sản phẩm sơn mài đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật
+ Khảm được các loại sản phẩm: Hoa văn trang trí, hoa lá cây cảnh, con giống và người đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.
+ Sửa chữa được những sai hỏng của sản phẩm khảm trai, sơn mài khi gia công.
+ Vẽ được theo mẫu và gia công hoàn chỉnh được sản phẩm khảm trai và sơn mài.
+ Tính toán được giá thành sản phẩm sơn mài và khảm trai.
3- Các môn học chính
- Vẽ mỹ thuật
- Vật liệu gỗ
- An toàn lao động
- Quản lý sản xuất
- Chuẩn bị dụng cụ, nguyên, vật liệu sơn mài
- Pha chế sơn
- Làm vóc
- Vẽ sơn mài truyền thống
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu khảm trai
- Khảm hoa văn trang trí
- Khảm hoa lá, cây cảnh
- Khảm con giống
- Khảm kiến trúc
- Khảm ngư­ời
- Trang sức sản phẩm khảm trai
 
B- TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp :
+ Trình bày được cách chuẩn bị dụng cụ, nguyên, vật liệu dùng trong nghề sơn mài và khảm trai.
+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng các dụng cụ sơn mài và khảm trai.
+ Trình bày được qui trình kỹ thuật sơn mài.
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật khảm trai.
+ Trình bày được qui trình kỹ thuật gia công sản phẩm sơn mài và khảm trai cao cấp.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Sử dụng thành thạo dụng cụ gia công sơn mài và khảm trai.
+ Sử dụng hợp lý các loại nguyên, vật liệu vào từng loại sản phẩm.
+ Sửa chữa được các dụng cụ sơn mài và khảm trai khi bị hư hỏng.
+ Khảm được các loại sản phẩm: Hoa văn trang trí, hoa lá cây cảnh, con giống, kiến trúc và người đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.
+ Gia công được một số sản phẩm sơn mài đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.
+ Sửa chữa được những sai hỏng của sản phẩm sơn mài, khảm trai khi gia công.
+ Tự vẽ mẫu và gia công được hoàn chỉnh một số sản phẩm sơn mài, khảm trai cao cấp.
+ Tiếp thị và tính toán được giá thành của một sản phẩm sơn mài và khảm trai.
+ Tự tổ chức, quản lý được một tổ sản xuất, một ca sản xuất.
3- Các môn học chính
- Vẽ mỹ thuật
- Vật liệu gỗ
- An toàn lao động
- Quản lý sản xuất
- Chuẩn bị dụng cụ, nguyên, vật liệu sơn mài
- Pha chế sơn
- Làm vóc
- Vẽ sơn mài truyền thống
- Vẽ sơn mài khác
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu khảm trai
- Khảm hoa văn trang trí
- Khảm hoa lá, cây cảnh
- Khảm con giống
- Khảm kiến trúc
- Khảm ngư­ời
- Trang sức sản phẩm khảm trai
- Khảm hoa văn trang trí - Nâng cao
- Khảm hoa lá, cây cảnh - Nâng cao
- Khảm con giống - Nâng cao
- Khảm kiến trúc – Nâng cao
- Khảm ng­ười - Nâng cao
 

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ