KỸ THUẬT GÒ HÀN NÔNG THÔN - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

KỸ THUẬT GÒ HÀN NÔNG THÔN

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề:
+ Vận dụng được kiến thức về vẽ kỹ thuật, dung sai, đo lường và vật liệu cơ khí để đảm bảo đủ cơ sở tiếp thu lý thuyết và hình thành kỹ năng nghề nghiệp;
+ Trình bày được quy trình công nghệ hàn Hàn điện hồ quang;
+ Trình bày được quy trình công nghệ  gò một số chi tiết đơn giản;
+ Tổ chức được quá trình sản xuất đảm bảo công tác an toàn lao động và tổ chức sản xuất;
2- Kỹ năng nghề:
+ Vận hành thành thạo các thiết bị hàn điện hồ quang, hàn khí và gò chi tiết;
+ Sử dụng thành thạo các thiết bị hàn điện hồ quang, hàn khí và gò chi tiết;
+ Vận hành thành thạo các thiết bị dụng cụ để gò một số chi tiết đơn giản;
+ Sử dụng thành thạo các thiết bị dụng cụ để gò một số chi tiết đơn giản;
+ Phát hiện được sự cố, kiểm tra và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản của các dụng cụ và trang thiết bị hàn điện hồ quang, hàn khí và gò; 
+ Hàn thành thạo các kết cấu hàn không phức tạp ở tất cả các vị trí hàn với phương pháp hàn hồ quang tay. Mối hàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
+ Gò được một số chi tiết đơn giản đảm bảo yêu cầu;
+ Phân tích, đánh giá, kiểm tra chất lượng bề mặt mối hàn và có phương pháp phòng ngừa  khuyết tật bề mặt đối với từng loại mối hàn;
+ Phát hiện và sửa chữa được một số sai hỏng trong quá trình gia công chi tiết bằng gò;
3- Cơ hội việc làm:
Sau khi học xong, học sinh có khả năng làm được các công việc về gò, hàn trong các cơ quan xí nghiệp với các loại máy hàn hồ quang tay và dạng mối hàn cơ bản; gò được các chi tiết không phức tạp để đảm bảo sửa chữa và chế tạo mới được các chi tiết đơn giản của nghề gò hàn. Học sinh có thể tự mình mở xưởng gò hàn để sửa chữa chế tạo các chi tiết gia dụng liên quan tới nghề gò hàn;
4- Nội dung các môn học chính:
* Nguội căn bản
- Vạch dấu, chấm dấu
- Cắt kim loại bằng cưa tay
- Nắn và uốn kim loại
- Đục kim loại
- Giũa kim loại
- Khoan kim loại
- Cắt ren bằng dụng cụ cầm tay
 
* Thực hành gò hàn
- Nội quy thực tập xưởng, sử dụng trang thiết bị, dụng cụ của nghề
- Cắt kim loại.
- Nắn thẳng, nắn phẳng kim loại
- Viền cốt
- Ghép mối
- Tán đinh
- Gò chun, gò thúc
- Bài tập tổng hợp
 
* Hàn, cắt khí
- Vận hành, sử dụng thiết bị hàn khí
- Hàn mối hàn giáp mối
- Hàn gấp mép tấm mỏng
- Hàn mối hàn góc
- Cắt khí
 
* Hàn điện hồ quang tay
- Những kiến thức cơ bản khi hàn điện hồ quang tay
- Vận hành máy hàn điện thông dụng
- Cắt kim loại bằng hồ quang tay.
- Hàn đường thẳng trên mặt phẳng ở vị trí bằng
- Hàn đắp
- Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng.
- Hàn mối hàn giáp mối có vát mép ở vị trí bằng
- Hàn góc không vát mép (hàn chồng) ở vị trí bằng
- Hàn góc có vát mép ở vị trí hàn bằng
- Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí đứng
- Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí đứng
- Hàn góc không vát mép ở vị trí đứng
- Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí ngang
- Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí ngang
- Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí ngửa
- Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí ngửa

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ