KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ - - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ

A- TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Mô tả được các đặc điểm cơ bản của vật liệu gỗ;
+ Trình bày được cấu tạo, công dụng, cách mài, cách sử dụng các loại dụng cụ thủ công dùng trong nghề điêu khắc gỗ;
+ Mô tả được cấu tạo, công dụng, cách sử dụng các loại máy móc, thiết bị dùng trong nghề điêu khắc gỗ;
+ Trình bày được quy trình điêu khắc hoa văn;
+ Trình bày được quy trình điêu khắc phù điêu;
+ Mô tả được quy trình điêu khắc con giống;
+ Trình bày được quy trình điêu khắc tượng người theo tích cổ;
+ Trình bày được quy trình điêu khắc tượng người đương đại;
+ Mô tả được quy trình điêu khắc lèo tủ;
+ Mô tả được quy trình điêu khắc bệ tủ;
+ Trình bày được quy trình trang sức bề mặt sản phẩm điêu khắc gỗ.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Nhận biết được một số loại gỗ thường dùng trong nghề điêu khắc gỗ;
+ Mài được các loại dụng cụ thủ công đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
+ Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ thủ công dùng trong nghề điêu khắc gỗ;
+ Sử dụng được các loại máy móc, thiết bị dùng trong nghề điêu khắc gỗ;
+ Điêu khắc được các loại hoa văn theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Điêu khắc được các loại phù điêu theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Điêu khắc được các loại con giống theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Điêu khắc được một số tượng người theo tích cổ theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Điêu khắc được một số tượng người đương đại theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Trang sức được bề mặt sản phẩm điêu khắc gỗ đảm bảo kỹ thuật và kỹ thuật;
+ Tổ chức, quản lý được tổ sản xuất, ca sản xuất, các cơ sở sản xuất sản phẩm điêu khắc gỗ.
3 - Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp học sinh làm việc ở các cơ sở sau đây:
- Làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, điêu khắc gỗ: kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó, trưởng ca sản xuất;
- Làm việc trong các cơ sở sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, điêu khắc gỗ tại các làng nghề: kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó;
- Thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, điêu khắc gỗ.
4- Các môn học chính
- Vẽ mỹ thuật
- Vật liệu gỗ
- An toàn lao động
- Quản lý sản xuất.
- Chuẩn bị sử dụng dụng cụ thủ công
- Chuẩn bị sử dụng thiết bị, máy móc
- Điêu khắc hoa văn
- Điêu khắc phù điêu
- Điêu khắc con giống
- Điêu khắc tượng người theo tích cổ
- Điêu khắc tượng người đương đại
- Điêu khắc lèo tủ
- Điêu khắc bệ tủ
- Trang sức bề mặt sản phẩm
 
B- TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
1- Kiến thức nghề nghiệp:
+ Mô tả được các đặc điểm cơ bản của vật liệu gỗ;
+ Phân tích được cấu tạo, công dụng, cách mài, cách sử dụng các loại dụng cụ thủ công dùng trong nghề điêu khắc gỗ;
+ Phân tích được cấu tạo, công dụng, cách sử dụng các loại máy móc, thiết bị dùng trong nghề điêu khắc gỗ;
+ Trình bày được quy trình điêu khắc hoa văn;
+ Phân tích được quy trình điêu khắc phù điêu;
+ Mô tả được quy trình điêu khắc con giống;
+ Phân tích được quy trình điêu khắc tượng người theo tích cổ;
+ Phân tích được quy trình điêu khắc tượng người đương đại;
+ Mô tả được quy trình điêu khắc lèo tủ;
+ Mô tả được quy trình điêu khắc bệ tủ;
+ Phân tích được quy trình trang sức bề mặt sản phẩm điêu khắc gỗ;
+ Trình bày được quy trình sáng tác mẫu điêu khắc gỗ.
2- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Nhận biết được một số loại gỗ thường dùng trong nghề điêu khắc gỗ;
+ Mài và sửa thành thạo các loại dụng cụ thủ công đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
+ Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ thủ công dùng trong nghề điêu khắc gỗ;
+ Sử dụng thành thạo các loại máy móc, thiết bị dùng trong nghề điêu khắc gỗ;
+ Điêu khắc được các loại hoa văn theo mẫu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật tốt;
+ Điêu khắc được các loại phù điêu theo mẫu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật tốt;
+ Điêu khắc được các loại con giống theo mẫu đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật cao;
+ Điêu khắc được tượng người theo tích cổ theo mẫu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật tốt;
+ Điêu khắc được tượng người đương đại theo mẫu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật tốt;
+ Trang sức được bề mặt sản phẩm điêu khắc gỗ đảm bảo chất lượng kỹ thuật và kỹ thuật cao;
+ Sáng tác được đề tài sinh hoạt, văn hóa dân gian, động vật, hoa lá;
+ Tổ chức, quản lý được tổ sản xuất, ca sản xuất, phân xưởng sản xuất;
+ Tự tổ chức được doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điêu khắc gỗ.
3. Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc tại:
- Các doanh nghiệp sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, điêu khắc gỗ: kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó, trưởng ca sản xuất;
- Các cơ sở sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, điêu khắc gỗ tại các làng nghề: kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó;
- Giáo viên dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề điêu khắc gỗ;
- Thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, điêu khắc gỗ.
4- Các môn học chính
- Vẽ mỹ thuật
- Vật liệu gỗ
- An toàn lao động
- Quản lý sản xuất
- Chuẩn bị sử dụng dụng cụ thủ công
- Chuẩn bị sử dụng thiết bị máy
- Điêu khắc hoa văn
- Điêu khắc phù điêu
- Điêu khắc con giống
- Điêu khắc tượng người theo tích cổ
- Điêu khắc tượng người đương đại
- Điêu khắc lèo tủ
- Điêu khắc bệ tủ
- Trang sức bề mặt sản phẩm
- Sáng tác mẫu

 

  • Ý kiến phản hồi
  • Facebook

Tin mới hơn

Bản quyền 2013-2018 © Huongnghiep.Vn. Email liên hệ: huongnghiepvn@gmail.com

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ